Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Sunday, October 22, 2006

Syrran flyttar till ny blogg!

Jag tröttnade på fula templates och lattjade fram en ny Syrran. Jag stänger av kommentarfunktionen här och hoppas att eventuella läsare hänger med hit.

Alltså: http://syrran.wordpress.com/

Om det är någon som är snäll och har en länk till mig får ni jättegärna ändra den till den nya snyggare sidan. Tack!

Saturday, October 21, 2006

Idag: Folkfest mot rasism

Idag hoppas jag att alla själar i närheten av Uppsala beger sig till Grand
Trädgårdsgatan 5 där det är dags för ännu en upplaga av UMR’s folkfest mot rasism.

Med anledning av valresultatet anordnas en paneldebatt med Hans Niklasson, Paulina de los Reyes och Jannis Konstantis om hur man bäst bemöter Sverigedemokraterna och deras retorik. Start kl. 15.00

På scenen ser vi ikväll:
18.15 Abrunn
19.00 Speech Club
19.45 Kane is King
20.30 Ruoka-Xeran
21.00 Mugwumps
21.45 Mat år far

Missa inte årets bästa antirasistiska fest!

Friday, October 20, 2006

Aborträtten under attack?

Vi har sedan några veckor en socialminister som representerar ett parti som sedan starten haft abortmotståndet som en av sina profilfrågor. Följande står dock idag att läsa i kristdemokraternas principprogram: "En abort innebär att ett liv släcks. Lösningen på detta dilemma är emellertid inte ett förbud". Kan vi alltså vara lugna? Det vore naturligtvis politiskt självmord för kd att förespråka ett förbud och övriga regeringspartier skulle inte gå med på det heller, men det finns faktiskt en hel del som indikerar att vi faktiskt bör vara uppmärksamma på socialministern, hans parti och deras diskreta krig mot oss och våra rättigheter.

Göran Hägglund sade i en intervju i SvD 20 augusti att han ”snarast vill ha en översyn av abortlagen.”:

Vi har en situation där många läkare som är aktiva inom den här verksamheten pekar på det faktum att vi kommer att få dilemma där den övre gränsen för abort tangerar den tidpunkt när man kan rädda för tidigt födda barn.
Hägglund har inte uttryckligen sagt att den övre tidsgränsen för aborter bör sänkas, och jag skall naturligtvis inte lägga ord i munnen på honom men det skulle vara intressant att veta vad denna ”översyn” innebär. Om lagen och tidsgränsen är bra, varför skall vi då se över den? Företrädaren Alf Svensson är tydligare och menar i debattartikeln "Foster som ler aborteras" (SvD 5 mars 2006 ) att gränsen för aborter bör sänkas till 18:e veckan:

Låt oss inte i ivern att ha en liberal inställning till legala aborter komma i tidsmässig konflikt med fostrets överlevnadsmöjligheter. Det är enligt vår uppfattning hög tid att åter igen ta upp debatten med syfte att säkra en fortsatt respekt för de mänskliga livets okränkbarhet.

En person som i abortsammanhang talar om "livets okränkbarhet" kommer inte att stanna vid en diskussion om den övre tidsgränsen för kvinnors rätt till abort. Eller menar kanske Svensson att livet uppstår vid vecka 18? Han för i artikeln en mycket obehaglig argumentation där han genom att poängtera hur gulliga foster är pläderar för en inskränkning aborträtten. Vidare pekar Svensson kritiskt på att den svenska "abortlagen är unik. Inte i något annat land i EU eller i Norden tillåts abort utan prövning efter vecka 13." Och denna kritiska uppfattning delar Svensson med det kristdemokratiska kvinnoförbundet som vill "EU-anpassa" svensk abortlagstiftning. Och vilka EU-länder som enligt kvinnoförbundet bör stå modell? Kanske Malta och Irland, där abort är förbjudet? Eller kanske Polen och Portugal, där endast terapeutisk abort är tillåten? Och vad är det egentligen som säger att andra inte bör följa oss istället?

Vill ni ha fler exempel? Under förra mandatperioden skrevs 49 motioner om abort signerade kristdemokratiska riksdagsledamöter. I Europaparlamentet vägrade den konservativa gruppen, med svenska moderater och kristdemokrater, att ställa sig bakom parlamentets uttalande om att kvinnor i nödsituationer måste ha möjlighet till avkriminaliserade och säkra aborter. Kristdemokraterna i Jämtland skriver på sin hemsida:

Vi har inte alls sopat abortfrågan under mattan. Respekten för allt liv har vi kvar. Vi arbetar inte för att ta bort den fria aborten, men fram till nu har lagen om fri abort orsakat en förlust på 1 miljon svenskar, och det ser vi som ett problem.
I TV4:s utfrågning av alliansen hävdade Göran Hägglund att "alla väl är emot aborter" och i en intervju i DN förra helgen sade han sig vara främmande till kliniker där t ex polska kvinnor skulle kunna erbjudas den abort som förvägras dem på andra sidan Östersjön. Det är också kristdemokrater som har myntat det mycket föraktfulla begreppet ”abortturism”, som avslöjar mer om deras syn på abort än alla korrekta principprogram.

Rätten till den egna kroppen och rätten till psykisk och fysisk integritet är den allra mest grundläggande mänskliga rättigheten*. Utan rätten till abort, med kvinnor fastkedjade vid reproduktionen blir alla andra mänskliga rättigheter meningslösa och i praktiken förbehållna män.

Denna text framstår kanske som en fight mot väderkvarnar eftersom aborträtten av allt att döma är ganska säker i Sverige. Men så länge sexuella och reproduktiva rättigheter inte är verklighet inom EU, så länge socialministern och hans parti ständigt är där och ska peta och nagga lagstiftningen i kanten och så länge kvinnor skuldbeläggs för sina egna val i denna fråga – då är det faktiskt läge att ställa till ett helvete.

*För er som inte tror att abort är en mänsklig rättighet:

CEDAW art 16:"Konventionsstaterna skall säkerställa
e) lika rätt att fritt och under ansvar bestämma om antalet barn och tidrymden mellan havandeskapen samt att få tillgång till upplysning och utbildning liksom till de medel som erfordras för att kunna utöva denna rätt;"

Borde vara intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,
Monday, October 16, 2006

Hejdå Timbro

Stegö-Chiló avgår alltså kan man läsa på regeringens hemsida. Hennes ambitioner "att rätta till" har "stoppats av av Radiotjänst i Kiruna AB och Svenska Transportarbetarförbundets polisanmälningar". Ja, stackars henne.

Jag är egentligen helt ointresserad av deras affärer, deras skendemokrati och deras skådespel. Lyssna bara vad hon säger:

"Hur blir det med vår demokrati om politiken bara har plats för felfria människor? Det är en stor och svår fråga som jag inte kan diskutera här. Men jag hoppas att mina upplevelser inte ska avskräcka "sådana som jag", kvinnor, företagare, journalister och fria samhällsdebattörer från att utveckla sina tankar, följa sina övertygelser och engagera sig partipolitiskt."

Visst har hon pressats hårdare för att hon är kvinna, som alltid görs med kvinnor i offentligheten. Men moderaterna har faktiskt inte gått till val på att fullständigt avveckla public service och hela den svenska kulturpolitiken och då är det faktiskt ganska allvarligt att sätta en nattväktarextremist på kulturministerposten.

Intressant?

Andra bloggar om: ,

Sunday, October 15, 2006

Om kommentarer och bloggares ansvar

Vilket ansvar har jag som bloggare för de kommentarer som publiceras på min sida? Rent juridiskt antar jag att ansvaret är entydigt mitt, men mitt intresse berör snarare den moraliska och politiska aspekten av detta. Jag fick en fråga av Kamikaze angående min kommentarpolicy. Varför raderar jag per default alla SD-anstrukna inlägg men låter följande stå kvar: "Jag önskar bara att palestinierna hade raketer som nådde Knesset..". Detta kommenterades apropå min text om Israel igår.

Min princip lyder ungefär såhär: Jag raderar alla kommentarer med rasistiskt och nationalistiskt innehåll alternativt sådana med upphovspersoner som på sina bloggar sprider dylik propaganda, och framförallt sådana som har anknytning til Sverigedemokraterna. Bakgrunden till detta är främst strategisk: Den nationalistiska rörelsen rycker framåt i Sverige och måste bekämpas med de medel som står till buds och mitt minimala bidrag till den kampen består bland annat i att ingen via mig ska hitta till en nationalistisk blogg. Jag har även raderat kommentarer som har länkat till uppenbart antisemitiska publikationer samt inlägg från en viss sexistisk man vars enda motiv är att trakassera feministiska kvinnor.

Det finns dock inga ambitioner hos mig att radera allt jag inte håller med om. Min möjligen godtyckliga gräns gäller rasism och nationalism och därför kan en uppmaning till politiska attentat på regeringar, liksom i den aktuella kommentaren, faktiskt stå kvar. Det betyder inte att jag håller med. (Skulle folks reaktioner bli lika starka om någon skrev "Bomba Rosenbad"?) För att ta ännu ett exempel skulle det mig vara helt främmande att radera eventuella kommentarer från abortmotståndare trots att jag betraktar dem som the lowest of the low som baserar sina åsikter på ett totalt förakt för kvinnors villkor och rättigheter. Om jag skulle behöva ställa mig bakom alla kommentarer jag får skulle jag vara ingen mindre än en pro-israelisk, värdekonservativ, anarkist och basist som dessutom sympatiserar med något beigt mittenparti.

Länkar är naturligtvis än mer problematiskt eftersom man då ytterligare sanktionerar andras åsikter och utfall. Man kan naturligtvis kompromissa och rubricera ”bloggar jag läser” eller dylikt för att signalera neutralitet, men detta räcker ju inte ända fram. Som exempel länkar jag till ett par aktiva sossars bloggar, för att de är intressanta och för att jag gillar dem som personer. Jag känner samtidigt en mycket stor motvilja mot det socialdemokratiska partiet som inte bara är reffigt utan framförallt är ett parti som under de senaste åren har antagit Ny Demokratis flyktingpolitik, försvarar diplomatiska försäkringar och samarbetar med moderaterna kring vapenexporten. Jag ställer inte de aktuella brudarna till svars för denna politik eftersom jag misstänker att de inte heller gillar den trots att de är medlemmar i partiet och jag känner inte heller att jag behöver ta ansvar för någon sosseanknytning för att jag länkar till dem.

Slutligen vill jag medge att frågan om Israel och Palestina är svår att skriva om eftersom man ständigt riskerar att sätta sig i knäet på grupper som ägnar sig åt etniskt baserad argumentering, trots att man själv aldrig talar eller tänker i sådana termer. Jag återkommer om detta.

Kanske intressant?

Andra bloggar om: ,

Saturday, October 14, 2006

Israels folkrättsbrott upprör inte

Mediernas masspsykos kring TV-licenser och klassförakt hos den nya regeringen verkar aldrig ta slut. Visst ska den nya regeringen granskas, men ska det ske på bekostnad av allt annat?

I skuggan av Stegö Chiló rapporterar svenska medier idag extremt kortfattat om att sju palestinier dödats och 18 skadats under natten i ett israeliskt flyganfall. DN ägnar större delen av sin korta artikel åt:

- att minst tre av de dödande tillhörde Hamas väpnade gren
- att Israel opererar för att stoppa Palestinsk raketbeskjutning mot södra Israel och försvarsminster Amir Peretz hemstad Sderot samt för att frita en israelisk soldat.

Fine, dessa aspekter bör nämnas. Det jag reagerar på är istället att DN bara i förbifarten nämner det som är det absolut centrala i Israels agerande: att flyganfallen var specifikt riktade mot det palestinska flyktinglägret Jabaliyya. Att bomba ett fucking flyktingläger fullt av civila är för helvete själva definitionen på ett folkrättsbrott. Oavsett vilka "kombattanter" som eventuellt råkar befinna sig i lägret.

Gång på gång befästs Israels särställning som det ständiga undantaget. En aktör på vilken internationella konventioner inte är tillämpliga. En stat som kan ägna sig åt apartheid utan att drabbas av omvärldens vrede och bojkott. En stat som utan reaktioner eller ansvarsutkrävande kan göra till sin normala praktik att bomba flyktingläger.Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , ,

Thursday, October 12, 2006

Nähä

Scandic Star taggtråd

I detta nu sitter fina herrar och damer på Scandic Star Hotel i Sollentuna och diskuterar hur man bäst håller människor ute vid EU:s östra gränser. Mötet är enligt ett pressmeddelande från Migrationsverket ett "högnivåmöte inom Söderköpingsprocessen som ska ta ett samlat grepp kring asyl-, migrations och gränskontrollfrågor på regeringsnivå de berörda länderna." Ett av målen med mötet är att "aktualisera den senaste utvecklingen inom EU:s migrationslagstiftning".

Den senaste utvecklingen på det området rör sig inom gränserna för Dublinförordningen vilket som bekant innebär transportöransvar och principen om första land. Åtgärder som direkt syftar till att förvägra asylsökande en rättssäker process och till att hålla dem utanför EU till vilket pris som helst.

Det ska bli intressant att se vilken ytterligare skada som toppmötesdeltagarna hinner med att göra på asylrätten mellan snittarna på det aprikoskitchiga 80-talshotellet.

Andra bloggar om: , , , ,