Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Thursday, August 25, 2005

Mäns och polisers våld

Violencia física: frecuente.
Violencia psicológica: muy frecuente.
Violencia sexuál: Bastante frecuente.
Restrición de la libertad: muy frecuente

Arbetar med en databas här på CEIM, över mäns våld mot kvinnor. Mycket finns med: våldets omfattning och uttryck; kvinnornas skador och allmänna hälsotillstånd; eventuellt socialt kontaktnät; eventuellt våld mot eventuella barn; tidigare erfarenheter av misshandel, psykiskt eller sexuellt våld.

Jag får veta kvinnornas klasstillhörighet - utbildningsgrad och yrke, om de har sjukförsäkring och om de har förlorat inkomst pa grund av våldet. De flesta är fattiga. "De rika söker privat" säger vår psykolog Fabiana.

I databasen noteras också uppgifter om förövaren, om sådana uppgifter finns. Och det gör de, för han är alltid hennes make, sambo, pojkvän. En son och en pappa har jag haft också. Det som främst fångar mitt intresse är männens yrken.

(Jag är ju uppfostrad i Sverige, jobb=identitet)

Inte sällan är han: "Policia". Oftare än sällan är han det.

Jag har ingen statistisk för det just här och nu, men parallellen är inte svår att dra. Polisens institutionaliserade våld sanktioneras av staten och går hand i hand med männens privata våld. Som staten blundar för.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home