Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Thursday, September 22, 2005

30 000 compañeros desaparacidos - presénte!


I fredags var 29-årsdagen av La noche de los lapices, eller "penn-natten" ordagrant översatt. Det handlar om en massaker på studenter 16 september 1976, under diktaturens första år, och uppmärksammades med fet demonstration genom Buenos Aires. Från kongressen, längs Avenida de Mayo och fram till Plazan där madres och abuelas i snart trettio år frågat "Var är de?".

Argentina är ju bara ett av alla länder i Latinamerika som genomlidit militärregimer, men ingenstans användes "försvinnanden" lika flitigt som terrormetod. Över 30 000 människor plockades på öppen gata eller väcktes mitt i natten, stuvades i flygplan och kastades i havet eller i Río de la plata. Dónde están? frågar man fortfarande. De flesta har fått betydligt mindre uppmärksamhet och föranlett långt mindre internationella påtryckningar än vår egen Dagmar Hagelin, och hon saknas ändå fortfarande. Och Astiz går fri, som traditionen bjuder i den har delen av världen.

Årsdagen av massakern var upphovet till demonstrationen, men att 30 000 porteños gav sig ut på gatorna hade även andra skäl. Där fanns piqueteros, mittenvänstern, eldslukande ungdomar, strejkande universitetslärare och de obligatoriska peronisterna - also known as folkhemsfascister.

Några få bilder från demon finns här:
http://www.flickr.com/photos/32729944@N00/

1 Comments:

Blogger Silver Fox said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have FREE leads for your business. Hey, these are free for the asking. All you need to do is visit my website.

Come and check it out if you get time :-)

5:11 PM, September 22, 2005  

Post a Comment

<< Home