Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Monday, November 07, 2005

Äntligen!

Jag undrade just hur länge Sverige skulle vara en skam för rättvisa och mänskliga rättigheter i det här avseendet:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=484227&previousRenderType=1

Och när ska "demokrater" börja ifrågasätta Irlands, Polens och Portugals medlemskap i EU på samma sätt som man ifrågasätter Turkiets? Grundläggande mänskliga rättigheter kränks i båda fallen.

1 Comments:

Blogger Julia said...

Tocca Candles
I'd like to tell you about this wonderful blog, "Now Smell This". Besides that new {note) book aroma, I love candles and this post by Victoria caught my eye: "Pushkar is a scent of distant bonfires pervading ...
Find out how to buy and sell anything, like things related to quality assurance highway construction on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like quality assurance highway construction!

10:47 AM, November 07, 2005  

Post a Comment

<< Home