Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Thursday, November 03, 2005

Om kårval och andra val

Den som läser utrikesnotiserna vet att det i dagarna varit val till kongress och senat här i Argentina. En av valets stora vinnare blev det genom-onda högerspöket Mauricio Macri och hans Propuesta Republicana. Ett traditionellt hårdare-tag-parti som gått till val på paroller som "Våra dörrar är öppna för att fängelsecellerna är stängda", "Vi sover lugnt om natten för att polisen är vaken". Partiet har också varit en av de starkaste förkämparna för ett lagförslag som skulle kriminalisera i princip all informell kommersiell verksamhet i det offentliga rummet. Det handlar om en uppstädning á la Guilianis NY och innebär att allt som fattiga människor gör för att överleva blir förbjudet. Lagen har som tur är inte gatt igenom, än.

I senatorsvalet för den viktiga delstaten Buenos Aires vann den sittande presidentens fru Cristina Fernandez de Kirschner. Jag talar ogärna om människor som "någons fru" men i det här fallet verkar det faktiskt relevant eftersom Cristinas kandidatur främst är ett sätt för presidenten att stärka sin makt över landet. Ett av den nya senatorns mer bevingade uttryck: "Kapitalismen vann över kommunismen för att den korresponderar mot vad folk vill göra - att konsumera."

Under den gångna veckan har det även varit val på det gigantiska Universidad de Buenos Aires. Man har valt representanter till universitetsstyrelsen (rektor etc), till "lärarstyrelsen" och till studentkåren. Liksom i de nationella valen är deltagande obligatoriskt och ca 80% går och röstar - mest för att inte bli avstängda från tentor och liknande. Valet till studentkåren är frivilligt och där röstar "bara" 25%. Vilken dröm för valutskottet på Uppsala Studentkår..

Tre stora koalitioner har slagits i en ganska hektisk valrörelse: Frente Unidad (Center-vänster), Oktubre (gammelkommunister/trotskister) samt Alternativa Academica (höger). De sistnämnda är som en blandning av UUS och Det nya mösspartiet och tjatar om utbildningskvalitet" och den "opolitiska kåren". Som om inte allt var politik. Det roligaste är att deras affischer visar en student á la Goethes Werther som rusar till akademiens försvar mot de farliga radikaler som vill "politisera" universitetet.

Oktubre är mest av allt ett maffiaparti som finansieras av det nationella sovjetinspirerade Partido Obrero. Nu under valets sista dagar hotade de och förföljde folk från övriga partier och när de senast förlorade, 1999, brände de valurnorna. För att fortsätta associationerna till Vitryssland: Hela valet organiseras av föregående års vinnare, i det här fallet Oktubre. Ja, ni läste rätt - institutionaliserad självreproducering. Alla räknar med fusk och representanter från övriga partier står och övervakar röstningsproceduren tio timmar om dagen i fem dagar.

Resultatet blev som väntat att Oktubre vann studentkåren och att vänster-centern vann de övriga två nivåerna.

1 Comments:

Blogger Anna Ardin said...

i Uppsala är det opolitiskt att fira Gustav den andre Adolf men politiskt att fira den öppna högskolan. Olika platser, samma tanke!

1:28 PM, November 14, 2005  

Post a Comment

<< Home