Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Wednesday, January 11, 2006

Värsta lördagstipset

Lördag 14 januari bör alla uppsalabaserade vänner ta sig till Grand på Trädgårdsgatan 5 för en temadag mot rasism. Arrangörer är Uppsalabor Mot Rasism och mer info finns på: http://uppsalabormotrasism.se/

Program

12.00 Nationalism och rasism, teori och verklighet. Om kopplingar mellan nationalism och rasism i de nordiska länderna och hur kollektiv rasism påverkar individen. Sami Lipponen religionsvetare och forskare på Centrum för multietnisk forskning.

12.00 Boxning och integration, idrottsrörelsens potential för antirasistiskt arbete. John Brikell boxningstränare för bl.a. damlandslaget och UIF boxning.

13.00 Att leva som nazist och ta sig ut ur den nazistiska rörelsen. Kristian, en före detta nazist, berättar.

13.00 Anna-Lena Lodenius, journalist och författare föreläser om Nazistiska/Rasistiska rörelser från efterkrigstiden till idag. Hur ser dagens nazistiska organisationer ut och vilka historiska arv har de?

14.20 "Att genomskåda rasisternas propaganda" Workshop och argumentationsanalys av hur rasistiska och nazistiska grupper lägger upp sina flygblad. Max 20 personer. Av Artin Ghookassi från Ungdom mot rasism.

14.20 Är dagens massmedia rasistisk? Om makt, rasism och media. Hur skildras invandrare och vilken betydelse har media i att skapa rasism. Lawen Mohtadi är journalist och har bland annat arbetat med tidskriften Mana.

16.30 Makt, intersektionalitet och den antirasistiska agendans framtid. Varför måste rasismen diskuteras utifrån klass och kön? Paulina de los Reyes är ekonomhistoriker och forskare kring etnicitet, rasism och intersektionalitet.

16.30 Att arbeta med flyktingar – en antirasistisk praktik. Hur kan vi stödja de som lever på flykt? Varför är svensk migrationspolitik rasistisk? Nätverket Ingen människa är illegal.

17.40 Debatt om antirasistiskt arbete. Vad kan vi göra? Är vardagsrasismen viktigare att bekämpa än nazismen? Vilka metoder kan vi använda? Tove Tingsgård (S), Ali Moulavi (M), Jonatan Pye (AFA) samt medlemmar från Uppsalabor mot rasism diskuterar. Lawen Mohtadi leder diskussionen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home