Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Friday, March 10, 2006

Så tuktas underklassen

"Fatta... 56 kaffe latte i veckan! Det är det enda jag ser på TV." Tjejen vid kafébordet bredvid mig älskar 3:ans "Du är vad du äter". Det gör inte jag.

Tag 2 delar lyteskomik, rör ned en rejäl dos klassförakt och toppa med total avsaknad av strukturellt tänkande. Servera med stereotypa könsroller. Klart!

Den otrevliga "näringscoachen" ska med subtila hot och förlöjligande förmå den dumma tjockisen som går upp klockan tre och äter kladdkaka till frukost att gå ned i vikt. Vi tittare skall förfasas när hon slår till tjockisen på magen. Men inte över coachens brist på respekt, utan över
tjockisens äckliga brist på självkontroll.

Missförstå mig rätt, jag är helt med på att den ökande övervikten är ett stort samhällsproblem. Men samhällsproblem löses bäst med samhälleliga insatser, inte med individfokuserad förnedrings-TV. Självklart har varje människa ett ansvar för den egna hälsan, men matmissbruk och grav övervikt är sjukdomstillstånd och bör hanteras som sådana.

Och kanske viktigast av allt: Att tjejen i programmet av allt att döma är arbetslös diskuteras överhuvudtaget inte. Liksom det generella faktum att övervikt ar en klassfråga - ju mindre makt över den egna tillvaron, desto mer ohälsa. Huvudsaken är att tjejen med hjälp av algpulver och fascistoid coach-mobbing mot slutet av programmet har gått kortsiktigt ned i vikt och blivit "en vacker och sensuell kvinna". Och att vi tittare får njuta av att se den feta underklassen tuktas.

1 Comments:

Blogger Tvivlet said...

Olle Stenholm (eller Peo som jag kallar honom) säger att "ett stråk av iskyla" ibland tonar fram i medierna. öljande sker på redaktionen: "I den kollektiva arbetsprocessen tillåter sig medarbetarna att understundom behandla människor på ett sätt som ingen av dem skulle göra som privatperson. Den personliga moralen kopplas bort och ersätts av en defekt kollektiv moral." Han kräver: "sanning, rättvisa och empati." TV3 säger: "Underhållning."
Är förresten inte underhållning det lömskaste ordet? Alltså, man underhåller en bil genom att fylla på olja. Hur blev underhållning synonymt med nöje?

Alfapet, why not, why not? Du lägger "id". Jag lägger "fascistoid". Nej, det går ju inte.

1:38 AM, March 10, 2006  

Post a Comment

<< Home