Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Friday, April 28, 2006

Resultatet i abortfrågan

Lite sent kommer här den utlovade rapporten från omröstningen om abort på amnestys årsmöte i helgen. Det vi hade att ta ställning till inför den rekommendation vi ska skicka till Chairs Forum i sommar var de "mindre kontroversiella" delarna av abortfrågan som hade formulerats enligt följande:

Att den internationella styrelsen snarast utarbetar och, efter lämplig konsultation med rörelsen, antar en policy avseende abort som i korthet innebär

1a) att ingen ska straffas för att ha genomgått, spridit information om eller utfört en abort
och/eller
1b) att alla kvinnor ska ha tillgång till laglig och säker abort när graviditeten är resultatet av ett sexuellt övergrepp, våldtäkt eller incest samt när en fortsatt graviditet skulle äventyra kvinnans liv
och/eller
1c) att alla kvinnor ska ha tillgång till hälso-/sjukvård för behandling av komplikationer som har uppstått efter en abort, även om aborten var olaglig

Dessa alternativ skulle ställas mot avslag, och vi var ganska många som i de förberedande diskussionerna argumenterade just för ett sådant. Helt enkelt eftersom 1 a-c ovan är ett riktigt skitförslag. En sunkig kompromiss som gör skillnad på människor och deras rättigheter.

Vi skulle aldrig i tortyr- eller dödsstraffsfrågan kunna arbeta för att "man i vissa fall kan tänka sig att...". Nej. Tortyr och dödsstraff får inte förekomma och antingen tycker man att kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp eller så tycker man inte det. Hellre att vi som organisation inte alls tar i abortdiskussionen än att vi antar en policy som i realiteten motsätter sig att alla kvinnor skall har tillgång till en laglig och säker abort.

Omröstningen blev jämn, 108 personer röstade för 1a - c och 92 emot. (Ett förbluffande antal medlemmar lade ned sina röster). Det är klart att det sved att sätta sig i knät på eventuella reaktionärer inom rörelsen som röstade för avslag för att de faktiskt är emot abort, men det var bara att bita sig i tungan.

Lyckligtvis hade omröstningen ännu ett steg. För att göra det solklart varför vi röstade på den ena eller andra sättet skulle vi även få rösta om vilken framtid vi önskar se för abortfrågan inom amnesty:

2d Amnesty bör stanna vid det alternativ 1 som vi har fått fram.

2e Det alternativ 1 som vi har fått fram är endast ett steg på vägen. Amnesty bör bygga vidare på detta och anta en policy avseende abort som baseras på uppfattningen att kvinnans rätt till fysisk och psykisk integritet innefattar en rätt att avsluta sin graviditet och att abort därför skall vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor.

2f Vi bör fortsätta att diskutera om 2d, 2e eller något däremellan är den bästa lösningen för Amnesty.


Här fanns ingen tvekan, det enda rimliga alternativet 2e vann överlägset. Nu återstår att se vad resten av den internationella rörelsen säger. Kampen för kvinnors mänskliga rättigheter har nämligen en tendens att ta lång tid.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home