Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Sunday, June 04, 2006

Hur blir vi omänskliga?

Skånejävlar, tänker jag och skäms sedan lite. (Emil Jensen är ju faktiskt från Skåne)

Men 59 procent av invånarna i Skåne och Blekinge län vill faktiskt att Sverige skall ta emot färre flyktingar. Det är de s k SOM-mätningarna som varje år genomförs vid Göteborgs Universitet som visar att svenskarnas attityd till flyktingar trots allt har mildrats det senaste året. Nu är "bara" 48 procent av Sveriges befolkning negativt inställda till flyktingmottagande, skriver DN. I Stockholm och övre Norrland är man mest toleranta, men även där är siffrorna skrämmande.

Varför blir det såhär? Hur kan våra hjärtan vara så förhärdade inför andra människors lidande? Attityder och värderingar uppstår ju inte ur tomma intet. Pia Kjaersgaard och hennes homies vill ju få oss att tro att främlingsfientlighet handlar om motstånd mot en generös invandrings- och flyktingpolitik. Att det handlar om att "vanligt folk" med rasistiska åsikter hyser dessa trots överhetens politiskt korrekta censur.

Jag vill hävda att det är precis tvärtom. Rasism och främlingsfientlighet i de breda folklagren är ett resultat av rasismen som kommer uppifrån. Omänskliga lagar, omänskliga institutioner och omänsklig behandling av asylsökande leder också till omänskliga människor.

Det är institutioner och lagar som går först i vandringen mot ett samhälle där vi rycker på axlarna inför apatiska barn och människor som skjuts ihjäl vid EU:s gränser. Det är institutioner och lagar som har berett vägen när denna axelryckning övergår i lynchmobbens terror mot dem som sökt skydd på denna plats på jorden.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nice! Where you get this guestbook? I want the same script.. Awesome content. thankyou.
»

5:45 AM, July 22, 2006  

Post a Comment

<< Home