Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, June 27, 2006

ius språktest

Svensk Folkeparti håller stilen och framhärdar i sitt krav på språktest för den som vill bli medborgare i Sverige. Förslaget var rasistiskt och icke-liberalt när det lades 2002 och - I can tell you - det är inte bättre nu. Är det någon som tror att Fp:s stora framgångar i förra valet handlade om något annat än deras ruggiga fisketurer i geggiga vatten?

Jag antar att min inställning till nationalstaten och alla dess uttryck har framgått i tidigare inlägg. (Inga flaggor, inga pass, inga gränser, inget ägande av länder och jord, inget vi och inget dem) Diskussionen kring medborgarskapet kan därför te sig lite väl inomsystemlig för att höra hemma på denna blogg. Men hey, det är i nationalstatssystemet vi befinner oss och detta måste således kunna kommenteras.

Varför är det då så noga med medborgarskapet? Utländska medborgare som har permanent uppehållstillstånd och är folkbokförda i det här landet har ju i princip samma rättigheter och skyldigheter som de som på papperet är ”svenskar”. Men skillnaderna finns. Bara den med svenskt medborgarskap kan få ett svenskt pass och har en absolut rätt att bo och arbeta här. Och bara svenska medborgare har som bekant rätt att rösta i riksdagsvalen och bli invalda i densamma.

Vid det förra sekelskiftet drevs rösträttskampen av liberaler och socialister, och t.o.m den konservative Heimenstam insåg att det ”är en skam att medborgarrätt heter pengar”. Ska vi nu lära oss att ”medborgarrätt heter svenskkunskaper”? Kanske kan medborgarrätt i så fall också heta högskolepoäng, tillvidareanställning eller bostadsrättsinnehav?

På ett politiskt-filosofiskt plan är liberalismens kärna form och inte innehåll och ”the right is prior to the good”. Den strikt liberala uppfattningen i medborgarskapsfrågan borde således vara att inga ”goods” som t ex språkkunskaper skall kunna villkora ”the right” till medborgarskap.

Man kan ha många olika åsikter om liberalismen som ideologi, men det torde hursomhelst stå klart för alla med fungerande sinnen att Folkpartiet inte längre är ett liberalt parti. Leijonborg försvarar den integritetskränkning som språktest innebär med att det ska underlätta integrationen av invandrare. En strikt liberal skulle aldrig nöja sig med ett sådant utilitaristiskt resonemang. Och en strikt liberal skulle inte anstränga sig så för att ta väljare från Sverigedemokraterna.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home