Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Wednesday, June 21, 2006

Lagstiftning nu!

Subsidiaritetsprincipen är rimlig och logisk i många fall - staten behöver t ex inte peta i kommunernas simhallar. Men i frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter och medborgarnas jämlika tillgång till dessa så hör ett hindrande kommunalt självstyre faktiskt hemma i "brännbart".

En sådan fråga är kvinnors rätt att leva liv fria från mäns våldsutövning. Idag beror en kvinnas möjlighet att få hjälp att ta sig ur en våldssituation på var i landet hon råkar bo. Steg 1A torde vara en nationell lagstiftning som tvingar kommunerna att utarbeta handlingsplaner för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, som tvingar dem att erbjuda kvinnor skyddat boende och som tvingar dem att avsätta reda pengar.

Och gårdagens seminarium med Yakin Ertürk, Morgan Johansson och Katarina Bergehed gav faktiskt vissa hintar om att vi kan vara på väg åt rätt håll. Den försynte ministern ville inte lova skyddade boenden i alla kommuner, men han lovade faktiskt att arbeta för en nationell lagstiftning som tvingar kommunerna att upprätta strukturer för att stoppa det våld som kvinnor dagligen utsätts för. Han scorade också poäng genom att säga självklarheter som att våldets grund ligger i det strukturella kvinnoförtrycket och genom att faktiskt slänga ut en liten diss mot styggelsen ”Könskriget”.

Minister Mollgan är alltså för närvarande min favoritsosse, om man nu kan tala om dem på det sättet. Vi får väl se om det bara handlade om vackra ord i en ABF-sal full av jourkvinnor och amnestyfolk.

3 Comments:

Blogger Nisse said...

Jag missade tyvärr seminariet, så du kanske kan berätta vad som dryftades i vissa relevanta frågor:

Sades någonting alls om mäns rätt att leva fria från kvinnors våldsutövning av ministern eller någon annan? Ni vet ju alla att hjälpen till män som misshandlas av sin partner inte alls är beroende på var man råkar bo, utan att det inte i någon enda kommun finns skyddat boende för systematiskt misshandlade manliga partners.

Talades det om en tvingande nationell lagstiftning - modell 1A - för kommunerna att utarbeta handlingsplaner för att bekämpa kvinnors våld mot män i relationer, som tvingar dem att erbjuda män skyddat boende?

En sådan frågeställning - som inkluderar män - borde väl ligga dig särskilt varmt om hjärtat, eftersom du vill frångå subsidiaritetsprincipen "i frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter och medborgarnas jämlika tillgång till dessa".

Sedan kan jag inte låta bli att undra hur det kan vara en självklarhet att våldets grund ligger i det strukturella kvinnoförtrycket. Vad beror i sådana fall kvinnors lika grova och frekventa våld mot sina manliga partners på? Det strukturella mansförtrycket?

7:03 AM, June 27, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Ett steg på vägen i alla fall:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=556003&previousRenderType=2

3:54 AM, June 29, 2006  
Blogger Syrran said...

Anonym:
Eller hur! Bra.

Nisse:
Jag inser vad du har för vinkel i frågan om jämställdhet och könsförtryck. Eftersom jag har ödslat för många år av mitt liv till att diskutera med män som du så vill jag endast påminna om min kommentarpolicy:
http://syrran.blogspot.com/2006/05/om-kommentarer.html

Så kan du diskutera med någon som har energi till det.
MVH Syrran

6:47 AM, June 29, 2006  

Post a Comment

<< Home