Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, July 04, 2006

På lobbyturné utan blogg

Stackars er. Buhu. Nu blir det nog inget bloggande på många veckor.

Skämt åsido. Jag åker ut på sverigeturné med amnesty och kommer hem i mitten på augusti, och vet inte hur det blir med uppkopplingar och sådant. Vid sidan av att kränga amnestypromos, samla in pengar och dela ut flyers till allmänheten skall vi också som någon slags budgetlobbyister kränga våra frågor till riksdagskandidater från de sju stora partierna.

Efter en del diskussion inom organisationen blev det till slut tre fokusfrågor inom den nationella kampanjen En aktiv röst. Vi ställer följande krav:

Våld mot kvinnor
Den svenska regeringen ska anta en nationell handlingsplan om våld mot kvinnor.
Alla våldsutsatta kvinnor ska få det skydd och stöd de behöver oavsett var i landet de bor. Kvinnor som flytt könsrelaterad förföljelse och som är i behov av skydd ska få asyl i Sverige.

Förbudet mot tortyr
Sverige ska under inga omständigheter använda sig av diplomatiska försäkringar för att kunna återsända personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr.
Sverige ska införa tortyr som ett specifikt brott i svensk lag.
Sverige ska under inga omständigheter återsända asylsökande till länder där de riskerar att utsättas för tortyr.

Vapenhandel
Den svenska regeringen skall följa svensk lag och inte exportera vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Sverige ska aktivt verka för ett internationellt vapenhandelsavtal med uppgift att reglera den internationella vapenhandeln.

Så.. jag återkommer.

3 Comments:

Blogger Nisse said...

Jag kan inte låta bli att undra hur Amnesty - som sägs hävda alla människors lika rättigheter - kan driva sin kampanj mot partnervåld med inriktningen Våld mot kvinnor. Det är ju ungefär som om en ungdomsorganisation mot våld skulle driva en kampanj med inriktningen Våld mot svenskar, för att på det sättet inte bara säga att våld mot invandrare är legitimt, utan också peka ut förövare som icke-svenskar och svenskarna själva som bättre människor som alltid är offer och aldrig slår.

För inte kan väl Amnesty vara okunnigt om att alla studier som gjorts av partnervåldet visar att kvinnor misshandlar lika mycket, lika ofta och lika grovt och dessutom oftast slår första slaget? Så kan man t.ex. läsa det här i en rapport hos det irländska hälsodepartementet:

"The results of the studies show that, over the last year, women are either more likely than men to inflict physical violence (as shown by 8 out of 12 studies) or equally likely (as shown by 3 of the 12 studies); only one study showed a different pattern to this."

Eller närmare till i en stor norsk studie av "vold i parforhold":

"Nesten halvparten av mennene hadde vært utsatt for trusler og vold etter de hadde fylt 15 år, mens knapt 40 prosent av kvinnene hadde opplevd dette."

Ännu mer märklig blir Amnestys kampanj när man märker att ingen enda studie kan lyftas fram som visar något annat, och att inte ens en så erkänd feministisk forskare som Demie Kurz kan anföra några hållbara argument mot att våldet i relationer är könsneutralt.

En konsekvens av Amnestys hållning blir ju att män som misshandlas systematiskt av sin kvinna eller t o m mördas blir lämnade helt utan hjälp, som t.ex. den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här, den här och den här. Dessutom läggs - enligt Slagen dam - deras självförsvar dem till last såsom våld mot kvinnor

En annan konsekvens är att våldsamma kvinnor som den här och den här - förutom de ovan, alltså - lämnas utan den psykologhjälp för att komma till rätta med sin våldsamhet, som män kan få, om sexistiska lögner om att bara män skulle misshandla sina nära och "kära" sprids av Amnesty och andra.

Ytterligare en konsekvens av ensidigheten blir att kvinnor som ljuger om våld och våldtäkter från partnern får det lättare att begå sin brottslighet om polisen tvingas tro mer på kvinnans berättelse och pekar ut offer- och förövarroll efter kön (som rasister gör efter ras). Jag tänker på fall som det här, det här, det här, det här och det här.

Det skulle vara trevligt om du närmare kunde motivera varför Amnesty har en så ensidig syn på det könsneutrala partnervåldet, så att de bara vill hjälpa kvinnor. Med tanke på att de också vill ha olika lagstiftning beroende på könstillhörighet, så kan väl Amnesty inte kallas annat än sexister och sägas vara på samma nivå som dem som vill ha olika lagar beroende på ras, där de bara vill hjälpa svenskar, eller hur?

Därför är det lite förvånande att du, som säger dig vurma särskilt för "frågor som rör grundläggande mänskliga rättigheter och medborgarnas jämlika tillgång till dessa" kan vara med i en så tydligt sexistisk organisation. Och ännu märkligare är det väl att du avfärdar dem som sexister, som invänder mot könsdiskrimineringen och ensidigheten och vill ha samma rättigheter för män som misshandlas, som kvinnor redan har. Det tycks mer än snurrigt.

3:09 PM, July 04, 2006  
Blogger kamikaze said...

oh my! Älskling, du har drabbats av sommarkräksjukan, som i år heter Nisse! Sad but true, enda botemedled är upprepad radering.
Äh, mest vill jag önska dig massa lycka till i din lobbyistoverall.
kramar

6:33 PM, July 05, 2006  
Anonymous Anonymous said...

http://www.holywar.org/CART151.gif

11:34 AM, July 20, 2006  

Post a Comment

<< Home