Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Monday, July 03, 2006

Sossarna slirar om tortyrförbudet

Amnesty har åkt till Almedalen för att sprida klokskap och språka på politiska. Resultatet av deras ansträngningar kan till viss del beskådas på kampanjsidan En aktiv röst, där det bloggas från lobbysamtal och festivaler.

Idag svarade Marita Ulvskog på frågor om det absoluta tortyrförbudet och diplomatiska försäkringar, och hennes svar var inte direkt upplyftande. Diplomatiska försäkringar är som bekant de icke juridiskt bindande ”garantier” som används för att i strid mot folkrätten kunna avvisa människor till länder som tillämpar tortyr.

Enligt sossarnas partisekreterare ska det vara absolut uteslutet att använda sig av diplomatiska försäkringar. Eller... det vill säga i "vanliga" asylärenden, som hon uttryckte det. Frågan är hur hon skulle klassificera ärenden som Ahmed Agiza och Muhammed AlZery? Var dessa egyptier inte tillräckligt "vanliga"? Eller var det omständigheterna med påtryckningar från en paranoid supermakt som inte var tillräckligt "vanliga"?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home