Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Sunday, August 06, 2006

Avbryt allt samarbete med Israel!

2000 personer samlades på söndagen vid medborgarplatsen för att manifestera sin avsky för Israels övergrepp i Libanon och Palestina. De konkreta kraven var att Sverige ska avbryta allt militärt samarbete med Israel och att vi häver vårt handelsavtal med landet. Stämningen präglades av sorg och förstämning och många, många var bilderna på sårade och döda efter Israels attacker i södra Libanon.

Yvonne Ruwaida (mp) menade att man i siffrorna över döda palestinier också måste inkludera dem som dör för att de efter Israels attacker saknar tillgång till el, vatten och sjukvård. Och som kan räknas i tusental. Mest applåder fick Dror Feiler från Judar för israelisk-palestinsk fred som ville vända blicken mot Europa och den svenska regeringens tystnad inför Israels agerande. ”Som jude vet jag vad Sveriges tystnad inför övergrepp innebär. Ska vi ångra oss igen om 40 år?”. Han poängterade också att vi efter höstens val kan komma att få en än mer pro-israeliskt orienterad regering och då gå från en dålig politik till en sämre. ”Vill vi se en Fredrik Malm som svensk utrikesminister? Vill vi se en Fredrik Federley – som ger pengar till Israels krigsmakt – som svensk försvarsminister?” frågade Feiler retoriskt. Det var ett mäktigt tåg fyllt av vrede som strax före två avgick mot mynttorget i den närmast osannolika augustihettan. Ett demonstrationståg i ilska och förtvivlan, men med värdighet – inga Israelflaggor med svastikor på således. Väl framme krävde Lars Ohly (v) ett totalt stopp för allt svenskt samarbete med Israel; militärt och ekonomiskt. Han kritiserade också den svenska regeringen som han menade deltar i den demonisering av Palestinierna som gör dem till terrorister utan att nämna Israels statsterrorism.

Efter detta referat är det väl på sin plats att jag personligen kommenterar Göran Perssons förslag i Björkvik, om att Sverige skulle kunna stå värd för en internationell konferens för återuppbyggnaden av Libanon. Visst är det rimligt att den passiva omvärlden är med och betalar det som Israel på några dagar raserat till grus, men förslaget är ändå pinsamt symtomatiskt för den svenska utrikespolitik vi har fått lära känna de senaste tio åren. ”Vi kan ta ledningen för en humanitär insats”, säger statsministern och låter som om det vore fråga om en naturkatastrof utan medvetna aktörer och utan skuldfråga. Så oerhört typiskt för detta diplomatins Sverige där vi inte någonsin väljer sida. Där vi inte någonsin tar självständig politisk ställning för de förtryckta, mot ockupation och övervåld.Andra bloggar om:
Andra bloggar om:

Pingat på intressant.se

6 Comments:

Anonymous Amir Sariaslan said...

Kul med fler bloggare på vår sida.

4:10 PM, August 06, 2006  
Blogger Karl McFaul said...

Sida hit och sida dit.. Varje historia har tre sidor; din, min, och sanningen.

Vad jag framförallt reagerar på i den monumentala debatt om mellanöstern & terrorism som nu förs i media (som idag överhuvudtaget inte uppmärksammat demonstrationen) och bloggosfären, är den ständigt uppdykande klassiska polemiseringen i vänster-höger. Varför har ni ett sådant behov av att fortfarande stämpla in människor i 18/1900-talets och industrialismens ideologiska världsbild?

Visst aktualiseras tankegångar av detta gamla idé-gods ibland när det gäller t ex globalisering av marknader och maktbalansen (eller kohandel) mellan folkvalda regeringar kontra styrelseledda storföretag i det pågående samhällsbygget. Men i 2000-talets diskussion om civilisationernas sammanstötning? (sammanbrott??)

Hör fabriksgolven och punsch-verandornas polemisering hemma här?

Varför inordnar ni er politiska identitet i nyliberal-konservativ eller socialistisk, det filtrerar ju bara bort ett klart och aktuellt tänkande!?

Ramarna för en hållbar mänsklig relationspåverkan (samt miljöpåverkan) utifrån empati (i fall den förekommer) ger ju några enkla klara svar som går att utläsa överallt i historien om människan. Vi behöver inte bekänna oss till någon speciell ideologi för att begrunda dessa svar som stått att utläsa sedan länge.

Om en samlad arabvärld kommit att odla ett sådant djupt hat för en västvärld som propagandan gör gällande, måste USA eller Europa helt klart gjort något mycket olämpligt för att väcka sådana känslor.

Detta kan väl t o m en frustrerad USA/Israel-kramare inse?!

6:08 PM, August 06, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Jag trodde att folk som jobbar på Amnesty värnade om de mänskliga rättigheterna för alla. Du tycks göra det för palestinier och libaneser men inte israeler.

2:16 AM, August 07, 2006  
Blogger Syrran said...

Jag upprepar det som står i min presentation: åsikterna på sidan är bara mina egna.

Som representant för Amnesty tar jag inte ställning i den territoriala konflikten, utan följer vår hållning att båda sidor skall respektera folkrätt och mänskliga rättigheter.

Om du är intresserad av vad Amnesty säger i frågan generellt kan du gå in på:
http://net11.amnesty.se/www/wk/israellibanon

Som privatperson (som är den egenskap i vilken jag bloggar!) menar jag att Israel är den starkare parten i konflikten och som våldsam ockupationsmakt har den ett oändligt större ansvar.

Jag är naturligtvis övertygad om alla människors lika värde, Israelers, Palestiniers och Libanesers. Men det ingår i min världsbild att man är skyldig att ta ställning för den svagare parten - och det är inte Israel.

Mvh Syrran

4:41 AM, August 07, 2006  
Anonymous Anonymous said...

"Men det ingår i min världsbild att man är skyldig att ta ställning för den svagare parten"

Med den etiken skulle hela vår värld stå i brand idag. Nazisterna i Sverige är svaga medan staten och etablissemanget är starkt. Innebär det att du stödjer nazisterna?

I Jugoslaviendomstolen i Haag är de gripna krigsförbrytarna svaga medan rättvisan och FN är starkt. Innebär det att du stödjer krigsförbrytarna?

Det är just här skon klämmer. Du utgår ifrån att bara för att man är "svag" så har man "rätt". Med den etiken kan du legitimera precis vilka övergrepp som helst.

Det är bättre att utgå ifrån mänskliga rättigheter - oavsett om man är stark eller svag. Det gör i alla fall din arbetsgivare.

12:02 AM, August 08, 2006  
Blogger Syrran said...

Men allvarligt, gör dig inte dummare än vad du antagligen inte är.

Med "svag" menar jag naturligtvis den vars rättigheter kränks i högre grad och som har mindre möjligheter att försvara sig. I det här fallet det Palestinska folket.

Beträffande att legitimera övergrepp är det ju Israels övergrepp mot civila som legitimeras med att de måste "försvara sig", medan Palestiniernas rätt att göra motstånd mot en folkrättsvidrig ockupation kallas för terrorism.
Definitionen av begreppet
"terrorist" ligger i händerna på den som har makten. (Nelson Mandela kallades terrorist under apartheid.. )

Attacker mot civila skall fördömas vem som än utför dem, men man måste faktiskt se till proportionerna här.

2:37 AM, August 08, 2006  

Post a Comment

<< Home