Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, August 01, 2006

De folkvaldas fyrfältare

Genom mitt arbete träffar jag en hel del riksdagspolitiker och sådana som försöker bli det. De har gått med på att träffa oss för att diskutera människorättsfrågor inför valet och tänker väl att Amnesty inte är your average lobbyist som vill vinna kommunala upphandlingar och annat tjafs. Nåväl, dessa samtal kan framkalla de mest disparata reaktioner hos undertecknad; stor förvirring, glad förvåning och ett hårresande bekräftande av fördomar. Stor förvirring, när moderaten säger sig vilja skrota all vapenindustri. Glad förvåning, när sossen visar sig vara radikalfeminist. Min absoluta favorit i kategorin hårresande är den hyfsat namnkunnige moderat jag fikade med för några veckor sedan; det var helt enkelt ingen ände på förskräckelsen. Låt oss ta det fråga för fråga.

Våld mot kvinnor. Detta är en renodlat polisiär fråga som är helt frikopplad från maktrelationer. Män som utövar våld är antingen missbrukare eller generellt kriminella.

Det absoluta tortyrförbudet. Detta är inget problem så länge vi talar om demokratier och rättstater som USA. Visst tog det några år, men HD fastslog ju till slut att fångarna på Guantanamo skall omfattas av Genèvekonventionen och allt är således till belåtenhet. Vad gäller diplomatiska försäkringar är det alldeles oacceptabelt... så länge vi talar om diktaturer. Linjen mellan dessa och ”demokratier” är naturligtvis fullkomligt klar. Asylsökande borde naturligtvis inte återsändas till länder där de riskerar tortyr, men vi vet ju att det inte skulle fungera i praktiken.

Vapenexport. Inget problem om länderna är demokratier. Inte ens Irans kärnenergiprogram vore något problem om landet var en demokrati…

Rent generellt kan man konstatera att dessa riksdagspolitiker går att placera in i en nätt liten fyrfältare. (Vi statsvetare älskar fyrfältare mer än själva livet, om jag ändå finge ta dem intravenöst) I kolumnerna har vi Kunnig/Okunnig och i raderna MR-tänk: Ja/Nej. Jag kräver naturligtvis inte att alla ska vara totalt insatta i MR- och utrikesfrågor, men ibland är ignoransen faktiskt så att man baxnar. Vidare räknar jag inte med någon vidare radikalitet från företrädarna för den mest inom-systemliga institution man kan tänka sig. Men att de inte ska slira om tortyr och diplomatiska försäkringar när de träffar Amnesty kanske man kan tänka sig? Om vi alltså inte lyckas hamna i övre vänstra rutan (kunnig/ MR-tänk: Ja) var vill vi då hamna? Om någon är intresserad…

PS. One of these days. När jag inte längre bor i en buss och arbetar alldeles för mycket, då blir det en kapitelserie om positiva rättigheter. Till dess får jag nöja mig med detta fragmentariska oskick. Jag skall dessutom sluta upp med dessa inom-systemliga inlägg. Snart. DS.

Andra bloggar om:

Pingat på intressant.se

7 Comments:

Blogger Nisse said...

"Våld mot kvinnor. Detta är en renodlat polisiär fråga som är helt frikopplad från maktrelationer. Män som utövar våld är antingen missbrukare eller generellt kriminella."

Är det hårresande med det här påståendet att det är väl förankrat i verkligheten och stämmer överens med vad all seriös forskning säger i frågan?

Att partnervåldet - dvs. både mäns våld mot kvinnor och kvinnors våld mot män - inte beror på maktrelationer och att det ena könskollektivet skulle vara överordnat det andra, påvisas ju enkelt genom att alla studier som gjorts ända sedan 70-talet visar att kvinnor misshandlar sin partner lika mycket och lika grovt som män - men det har du ju redan fått veta.

Om du sedan har någon som helst koll på forskningen - den seriösa, icke-ideologiska - så vet du förstås om att kvinnomisshandlare är avvikare från den dominerande manligheten och att våld mot kvinnor oftast utövas av män som är psykiskt sjuka, socialt utsatta, drogmissbrukare och/eller brottsliga också på annat sätt. (Och för att förekomma den vanliga invändningen, så kan jag ju peka på att flera av dessa män kan se helt normala ut för den som inte känner dem närmare, vilket förstås också gäller makesmisshandlare.)

Du kan väl förklara lite närmare vad som är så hårresande med moderatens uttalande - som du säkerligen spetsat till en aning för att lura dina lydiga disciplar att dom minsann är både onda och okunniga. Och om du på allvar menar att inte de allra, allra flesta kvinnomisshandlare är avvikare, så kan du väl försöka hänvisa till någon enda forskning som underbygger detta; jag har trots ivrigt letande inte hittat någon sådan.

5:16 PM, August 01, 2006  
Blogger Marta Axner said...

Nisse, tror du att det finns forskning om ett så känsligt och minerat område som partnervåld som är icke-ideologisk? I all forskning som på något sätt hanterar kön finn en uttalad eller icke-uttalad förståelse av kön. Och jag betvivlar starkt att "all seriös" forskning (ens i en mycket stark begränsad forskning utan genusförståelse) visar att kvinna-mot-man-våld skulle vara lika vanligt som det motsatta.

Visst finns det män som blir slagna av kvinnor och det finns våld i samkönade relationer. Det r inte så att bara män slår kvinnor och att allt partnervåld kan förklaras med en enda modell. Men att bortse från de könsstrukturer som finns i många fall av partnervåld är att själv välja att begränsa sin förståelse och att omöjliggöra effektiva sätt att stävja stora delar av partnervåldet, där faktiskt normaliseringsteorin är de bästa förklaringsmodellen för vad som händer. Sorgligt att din ideologiska låsning vill hindra sådan forskning och sådan politik.

2:14 PM, August 04, 2006  
Blogger Nisse said...

Om du nu "betvivlar starkt" att all seriös forskning kan visa att partnervåldet är väsentligen könsneutralt i omfattning, hur kommer det sig då att du inte omedelbart hänvisar till någon enda studie som visar något annat?

Att kalla all forskning i ett ämne ideologisk är i regel ett smidigt verktyg för den mer ideologiskt än vetenskapligt skolade att avfärda besvärande fakta som kullkastar den egna ideologin. Paradexemplet på detta är - förutom nazisternas tal om "judisk/arisk vetenskap" - lysenkoismen i Sovjet under Stalin (och det är inte en slump att båda fallen är från socialistiska stater).

Förklara gärna vilken ideologi som Murray Straus företräder och hur det blir tydligt att han gör det annat än genom att resultaten inte stämmer överens med radikalfeministisk dogmatism.

Jag har frågat en rad feministiska s.k. experter efter en enda studie som visar något annat än att kvinnor misshandlar lika mycket, men ingen har gett mig en enda hänvisning. Kanske beror det på att jag understryker att den statistik inte är giltig och seriös i sammanhanget som bara mäter anmälningar till myndigheter, eftersom de - p g a könsstrukturer - mäter något annat. Samma märkliga fenomen mötte de som gjorde den irländska metastudien (pdf), att kritikerna menade att de förbigått vissa studier, men inte hänvisade till en enda (pdf).

Jag vet inte vilka - verkliga och inte inbillade - könsstrukturer du menar att jag bortser ifrån i frågan om partnervåld. Jag räknar ju såväl med att kvinnor anmäler lindrigare våld till myndigheterna dubbelt så ofta som män, och att kvinnor är de enda som har möjlighet att göra falskanmälningar och få stöd från omgivningen fastän de är de som begår brott. Jag räknar också med att bara kvinnor har jourer att vända sig till om de misshandlas och bara kvinnor har en politisk ideologi i ryggen, som är sexistisk och bara könsdiskriminerande stöder dem med rätt kön.

Med de könsstrukturerna, där män oftast inte tjänar något på att berätta att de blir misshandlade, är det inte konstigt att du får intrycket att kvinnor skulle misshandlas mer.

Normaliseringsteorin skulle jag kunna säga en hel del om, men det räcker väl att peka på att samma mekanismer också rör män som drabbas av partnervåld i rimligtvis samma utsträckning.

Jag vet inte riktigt vad du syftar på med att jag skulle vilja hindra sådan forskning och politik. Det jag eventuellt vill hindra - och där räknar jag med att du håller med - är sexistisk forskning och politik där det ena könet ses som mer värt än det andra och det andra diskrimineras. Så som man t.ex. gör i statens utredning "Slag i luften", där man inte ens har ett namn för kvinnors våld mot män. Där finns namn bara för våld i samkönade relationer - partnervåld - medan resten (sic) kallas "våld mot kvinnor". Åsa Eldén menar - med stöd av Sveriges genuselit - att våldet synliggörs bättre då. Men somt våld sopas ju smidigt under mattan då också.

Någon ideologisk låsning har jag förstås inte, men är ändå intresserad av vilken ideologi du menar att jag skulle vara låst av eller till.

Snälla Marta, du som tydligen har läst på ordentligt och grundat din uppfattning på fakta och vetenskapliga studier, kan du inte bara hänvisa till en enda seriös studie av partnervåldet som visar något annat än att kvinnor misshandlar lika mycket. När det finns hundratals som visar på könsneutralitet, så måste det väl finnas tusentals som stöder din hållning. Jag börjar verkligen undra vilka strukturer det är som gör att dessa studier måste hållas hemliga.

3:22 AM, August 06, 2006  
Blogger Marta Axner said...

Det jag menade med ideologisk är att alla studier som handlar om kön och relationer har någon uppfattning om kön, och den är alltid på något sätt ideologisk gällande kön.

Du har efterfrågat ett svar från mig, jag har inte möjlgihet just nu att kolla igenom dina länkar. Men jag betvivlar starkt dina slutsatser. Vad är seriös forskning? exempelvis Slagen dam har avfärdats, trots att den är en av de bäst genomförda stistiska undersöknignarna som gjorts i Sverige, med oerhört hög svarsfrekvens o.s.v.

Jag kommer att återkomma i frågan, var så säker.

12:00 PM, August 08, 2006  
Blogger Nisse said...

Ditt resonemang om ideologi håller helt enkelt inte eftersom du påstår att jag skulle vara ideologiskt låst, men inte vill säga till vilken ideologi eller vilken uppfattning jag har om kön. Vilken har jag? Och hur påverkar den (påstådda ideologin) mina slutsatser? Om du på allvar hävdar att varje uttalande är ideologiskt, så har du relativiserat begreppet så mycket att det helt förlorat sin innebörd. (Se vidare min kritik i den tidigare länken.)

Seriös forskning är sådan som följer grundläggande vetenskapliga krav. Omedelbart diskvalificeras i det här sammanhanget sådan som inte mäter båda könens utövning och utsatthet och sådana som mäter fördelning av anmälningar men därifrån drar slutsatser om fördelning av våld. Slagen dam diskvalificeras inte bara av de skäl som granskningsgruppen angivit (och som också tidigare påpekats) utan också eftersom den inte alls mäter våld mot män eller kvinnors våldsutövning.

Återkom gärna i frågan, för som jag sagt har den som står för sanningen och saklighet inget att frukta av en öppen och konstruktiv diskussion!

Men om du efter flera år vid Uppsala universitet grundar dina slutsatser om kvinnors våldsutövning på Slagen dam kan jag inte annat än tycka uppriktigt synd om dig.

Och jag kan verkligen inte låta bli att undra igen varför du inte på rak arm kan hänvisa till en enda studie i frågan och varför dessa studier måste hållas hemliga.

12:25 PM, August 08, 2006  
Blogger Marta Axner said...

jag tror såklart inte att några studier hålls hemliga.

En vstudie kan självklart vara vetenskaplig även om den inte ställer alla frågor om allting. En studie som mäter mäns våld mot kvinnor och utger sig för att göra just det kan såklart vara vetenskaplig utan att samtidigt mäta massa andra saker.

Jag är ingen expert på mäns våld mot kvinnor. Och jag har för tillfället varken tid eller möjlighet att ägna massa tid åt efterforskningar av dina källor.

För övrigt kan man vara skeptisk mot mycket i granskningen av Eva Lundgren. Men hon blev friad.

1:28 AM, August 09, 2006  
Blogger Nisse said...

Om du nu inte tror att några studier hålls hemliga, varför är det då så att varken du eller någon annan som ivrigt hävdar att kvinnor misshandlas mer i nära relationer, hänvisar till en enda av alla dessa studier, som väl måste finnas, som bekräftar din tro?

Såklart kan en studie som bara mäter ena sidan av saken vara vetenskaplig - det gäller t.ex. studien Slagen man (pdf) - men om man utifrån ett ensidigt material drar slutsatser om båda könen, så är den inte vetenskaplig och den skulle av vissa också kallas sexistisk. I Slagen Dam efterfrågas bara mäns våld mot kvinnor men ändå drar man slutsatser om det totala partnervåldet. Så här står det i baksidestexten:

"De svenska männen står för mer än 80 procent av det pågående våldet i äktenskap och samboförhållanden." (emfas här)

Är inte detta ovetenskapligt?
Är inte detta sexistiskt?
Hur kan det komma sig att detta verk används som kurslitteratur och hyllas av feminister? Har dessa inget begrepp om hur seriös vetenskap bedrivs?

Eva Lundgren blev inte fälld eftersom det inte kunde beläggas att hon medvetet förfalskat material eller visat prov på ohederlighet. Detta utesluter inte att hon är en undermålig forskare och att Slagen Dam är dålig vetenskap, utan det var just detta som granskningen visade, att man kan - och bör - dra de rakt motsatta slutsatserna av materialet som Eva Lundgren gör.

Du behöver inte vara expert för att kunna hänvisa till en enda källa som stödjer den uppfattning som du så envist förfäktar, och du behöver inte heller granska mina källor för att förmå det. (Jag börjar faktiskt misstänka att det är av rädsla för att jag ska påvisa uppenbara vetenskapliga brister i dina eventuella källor som du - och alla andra feminister - inte anger några. Om de skulle visa sig inte hålla måttet så blir det nämligen svårare att behålla dåligt grundade fördomar.)

Om du nu inte kan eller vill ange en källa för dina åsikter, så kan du väl åtminstone berätta hur du har kommit fram till föreställningen att kvinnor skulle misshandlas mer i relationer än män. Har du blivit lurad av lögnare med en ideologisk agenda på samma sätt som rasister - både idag och i Nazityskland - blir lurade att tro att bara invandrare begår brott och våldtäkter?

När du inte kan ange någon källhänvisning för din tro, kan du då ange något enda skäl till varför dina åsikter i frågan är något annat än sexistiska fördomar av samma slag som nazisters rasistiska fördomar?

5:23 AM, August 10, 2006  

Post a Comment

<< Home