Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Monday, August 07, 2006

Förneka dig själv eller dö

Amnesty förnyade under Stockholm Pride sitt krav på en ny, icke-diskriminerande praxis beträffande asylsökande hbt-personer. I nuläget baseras de flesta sådana ärenden på ett regeringsbeslut från 1998 då en homosexuell man avvisades till Iran och uppmanades att gömma sin läggning i garderoben för att slippa förföljelse. Generalsekreterare Carl Söderberg menar att ”ett sådant krav på diskretion vore inte politiskt acceptabelt om det gällde svenska hbt-personer, och bör lika självklart vara oacceptabelt när det gäller människor från andra länder som söker skydd här”. Ett oskick hos svenska migrationsmyndigheter är enligt Amnesty också de höga krav som ställs på den asylsökandens bevisföring. Man ignorerar de svåra förhållanden som råder för hbt-personer i många länder och som t ex omöjliggör polisanmälan av övergrepp.

Vad är det då svenska regeringen säger med sitt prejudicerande beslut? Ungefär detta: ”Om du förnekar din mest grundläggande rättighet – den till din identitet – så löper du ingen fysisk risk för förföljelse.”

Låt oss pröva en analogi till detta. Sexuell läggning är utbytbart mot var och en av de övriga grunderna för kränkning och diskriminering: kön; etnicitet; politisk, religiös eller annan trosuppfattning; ålder och funktionshinder. Den svenska regeringen säger alltså motsvarande till alla svenskar med annan etnicitet än den blont nordiska: Vi tar inget ansvar för din säkerhet, för om du förnekar ditt ursprung, din hårfärg, din hudfärg och ditt namn så riskerar du ingen förföljelse från högerextremister. Problemet är ditt.

Var det svårt att bleka huden? Var det kränkande att byta namn? Kändes det bra att sudda ut sig själv för att slippa våld och trakasserier? Med tanke på hur lite insatser som görs för att stoppa det främlingsfientliga våldet i Sverige så låter ovanstående kanske inte helt orimligt. Men kan ni tänka er en svensk regeringsföreträdare uttala de faktiska orden? Hösten 2005 fattade riksdagen beslut om att förföljelse på grund av kön, sexuell läggning och könsidentitet skall inrymmas i konventionsflyktingbegreppet. Kan vi få en sådan praxis också, tack?

Andra bloggar om: , , , ,

Pingat på intressant.se

0 Comments:

Post a Comment

<< Home