Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Sunday, August 20, 2006

Gud ut ur skolan

I en intervju i dagens Sydsvenskan gör Lars Leijonborg den fullt riktiga analysen att religiösa friskolor bör hållas kort. Han menar att ett moratorium mot etablerandet av religiösa skolor bör införas tills det finns garantier för att samtliga lektioner i dessa skolor är icke-konfessionella. Och det låter ju bra. Undfallande och svagt, men ändå ett försonande drag i det folkpartistiska mörkret.

Men där var vi tillbaka på den främlingsfientliga banan igen. Folkpartiledaren uttrycker i artikeln nämligen oro över att ”muslimsk fundamentalism är ett växande problem i Sverige” och det är därför han vill stoppa religiösa friskolor. Jag medger gärna att religiös indoktrinering är själva fundamentet för verksamheten i muslimska friskolor. Liksom det är det själva fundamentet för verksamheten i alla religiösa friskolor. Och just därför bör inga religiösa friskolor vara tillåtna i Sverige.

Och så hade Lars Leijonborg som liberal (?) kunnat uttrycka det. Men han väljer istället att agera helt i linje med den nydemokratiska regim som präglat folkpartiet på senare år. I brottsstatistiken skall vi skilja ut den totalt godtyckliga kategorin ”invandrare” som en egen stapel och gärna skicka ut vårt favoritalibi Rojas för att tala om ”deras kulturarv”. Vad gäller religiös fanatism skall vi skilja ut muslimska fundamentalister från andra religiösa fundamentalister. Denna särskiljning är viktig för att - ja, varför är det viktigt egentligen? Jag antar att den är viktig för den som har en rasistisk och främlingsfientlig agenda. Den är viktig för den som i valet 2002 märkte att det gick att plocka röster på att skilja ”vi” från ”dom” och hoppas kunna göra det igen den 17 september.

Beträffande religiösa friskolor generellt kan jag dock inte se något rimligt alternativ till ett totalförbud. Att som Nalin Pekgul föreslå indragna bidrag för skolorna räcker inte, eftersom andra finansiärer då lätt kan träda in och ytterligare försämra kontroll och insyn. Vi kan förenkla resonemanget till löjets gräns: Anser vi att religion är en strikt privat angelägenhet som varje individ, inklusive barn, skall ha rätt att besluta om för egen del? Eller anser vi att föräldrar äger sina barn; deras tankar, känslor och åsikter? Tidigare i sommar skrev Isobel Hadley-Kamptz på ledarplats i Expressen apropå Pekguls förslag om ”Rädslan för Gud”:
”I debattens klangbotten finns den gamla vanliga svenska njuggheten mot religion. För något annat kan det inte handla om, när man accepterar alternativ pedagogik så länge den är, eller kallas, sekulär. Men inte om man blandar in Gud.”
Man kan naturligtvis rent filosofiskt diskutera huruvida det egentligen föreligger någon begreppslig skillnad mellan en montessoriskola och en skola som drivs av Livets Ord. Men nu råkar det vara så att religionsfrihet, och därmed även frihet från religion, är juridiskt skyddad i såväl regeringsformen som i diverse internationella konventioner. Skolpliktiga barn bör åtminstone några timmar varje dag få vistas i en miljö utan religiös inramning.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Pingat på intressant.se

6 Comments:

Blogger Peter Soilander said...

Trevlig blogg och bra formulerade tankar!

"Beträffande religiösa friskolor generellt kan jag dock inte se något rimligt alternativ till ett totalförbud."

Det är ju märkligt att du som företräder en mängd olika populistiska friheter vill reducera religionsfriheten.

Det enda rimliga i ett totalförbud, är att det är orimligt.

2:53 PM, August 20, 2006  
Blogger Syrran said...

Tack.

Populistiska friheter?

Jag vill inte reducera den individuella religionsfriheten, jag vill försvara den. Dvs barnets rätt att inte 24 timmar om dygnet omslutas av den religion som deras föräldrar valt åt dem.

Jag talar också främst om årskurs 1-9 där vi har skolplikt. Om ett barn enligt lag några timmar varje vardag måste uppehålla sig inom en viss institutions väggar bör denna plats inte vara religiöst anstruken - just för att försvara barnets religionsfrihet.

MVH Syrran

3:02 PM, August 20, 2006  
Blogger Peter Soilander said...

Hej,

Först, förlåt syrran för fel ordval!

Jag förstår nackdelarna med konfessionella skolor, men ser också tydliga nackdelar med den icke-konfessionella. Har inte grundskolan redan visat sina svagheter genom att låta barnen styra för mycket över lärarna och vuxenvärlden? Eller vice versa?

Det primära är ändå att det finns en undervisning som har som ändamål att lära individen att själv tänka kritiskt och dessutom lära sig dramatisera sin retorik till primitiva nivåer om det skulle vara nödvändigt. Då för att själv fatta beslut över sina egna val. Det tycker jag ska vara obligatoriskt.

För jag tror inte att endast väggarna och låga bänkar ger möjlighet till självständigt val. Snarare motverkar detta sitt syfte, eftersom vi lever i en föränderlig tid.

Kritiskt tänkande behöver inte vara konfessionell eller icke-konfessionell – det räcker med att skilja mellan sak och person och respektera detta. Kritiskt tänkande motverkar också underströmmar av fundamentalistisk entusiasm.

Det ska inte behöva kosta ett helt liv i missförstånd i Ulan Bator bara för att man tror eller inte tror.

Mvh

Peter

9:07 AM, August 21, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Barn måste skyddas från sina föräldrar! Tror du verkligen att det endast är kristna, judiska och muslimska föräldrar som påverkar sina barn?

7:17 AM, September 01, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Den kommunala skolan är inte heller den neutral...här indotrineras barn till den religioen som majoriteten har i sverige, de flesta barn omsluts altså 24 timmar om dygnet i den religion deras föräldrar har...i den kommunala skolan

7:19 AM, September 01, 2006  
Blogger Syrran said...

Det är klart att jag att inte tror det. Mitt inlägg var inte ett försvarstal för den kommunala skolan, som har många brister.

Jag menar bara att ett hinder för att tillgodose barnets individuella rätt till religionsfrihet omintetgörs om vi inte har religiösa skolor. Sedan står det också i den svenska läroplanen att undervisningen skall grunda sig på en "kristen värdegrund" vilket naturligtvis borde ändras.

Jag är ingen fanatisk religionshatare, men jag menar att man i största möjliga mån bör låta barn bilda sig en egen uppfattning kring religiösa frågor. Självklart sker hela tiden en överföring av värderingar, men det finns gradskillnader.

Att barn ibland måste skyddas från sina föräldrar finns det ju ganska många exempel på.

Mvh Syrran

3:52 PM, September 01, 2006  

Post a Comment

<< Home