Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Friday, August 25, 2006

Israel får inte kritiseras

Amnesty släppte i onsdags som bekant en rapport med titeln Israel/Lebanon: Deliberate destruction or "collateral damage"? Israeli attacks on civilian infrastructure. Rapporten visar att Israel medvetet riktat in sig på att förstöra civil infrastruktur i Libanon och man menar från Amnestys sida att:
Israels förstörelse av tusentals hem, bombattacker mot broar, vägar, vattenreservoarer och oljecisterner var en integrerad del i Israels militära strategi snarare än "oavsiktlig skada" till följd av lagliga attacker mot militära mål

Man presenterar i rapporten bevis för att det handlar om just medveten förstörelse vilka består i:
  • Massiv förstörelse av stora bostadsområden och byar.
  • Attacker mot broar i områden som inte hade något strategiskt militärt värde.
  • Attacker mot pumpstationer för vatten, vattenreningsanläggningar och livsmedelsaffärer, trots förbudet mot att angripa mål som är nödvändiga för civilbefolkningens överlevnad.
  • Uttalanden från israeliska militärer som tyder på att förstörelsen av den civila infrastrukturen verkligen var ett mål för Israels militära kampanj med syfte att pressa den libanesiska regeringen och civilbefolkningen att ta avstånd från Hizbollah.
Men detta visste vi ju redan. Inte ett dugg kontroversiellt. Eller det är det kanske? Med tanke på den mängd aggressiva mejl och telefonsamtal organisationen fått ta emot sedan rapporten släpptes i onsdags så kan man undra. Ett antal medlemmar har också begärt utträde. Det stormar visserligen alltid när Amnesty gör uttalanden om Israel och de ockuperade områdena, Kuba, USA och "kriget mot terrorismen", men de senaste dagarna har varit alldeles osedvanligt upprörda. Och media hänger på denna oreda. "Kan man lita på Amnesty?" frågade sig SR:s Bengt Therner under onsdagen:

Kan man lita på Amnesty och vad är deras rapporter och anklagelser baserade på? Svaret är avgörande för att värdera allvaret i de anklagelser som nu riktas mot staten Israel och den israeliska försvarsmakten.


Det är naturligtvis bra att man ifrågasätter Amnestys och andra aktörers trovärdighet, men är det inte anmärkningsvärt och grymt symtomatiskt att denna granskning kommer som en rekyl så fort Israel kritiseras? Amnesty släpper alltså rapporter hela tiden, utan att denna affekterade stämning infinner sig. Slutsatsen blir således att Israel intar en särställning och att ingen ostraffat talar klarspråk om de krigsförbrytelser Israel gör sig skyldig till.

Jag menar också att Israel intar en särställning. Som den stat som bland annt innehar rekordet i att bryta FN-resolutioner.

Andra bloggar om: , , , ,

Pingat på intressant.se

13 Comments:

Blogger jinge said...

Det stämmer Syrran! Men du bör oxo betänka att israelkramarna nu upptäckt din blogg på gott och ont.. :-) Du kan nog räkna med mothugg.

Det är naturligtvis bra att man ifrågasätter Amnestys och andra aktörers trovärdighet, men är det inte anmärkningsvärt och grymt symtomatiskt att denna granskning kommer som en rekyl så fort Israel kritiseras?

Du kan ju läsa hur lobbyn agerar här: http://www.jinge.se/index.php/allmnt/israellobbyn-med-byxorna-nere.htm

Dessutom har Ali Esbati och andra skrivit om företeelsen. Den "storm" du beskriver är i högsta grad organiserad.

2:10 AM, August 25, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Jag kan inte komma på någonting som Terror-Staten Israel _inte_har brytit mot.
Ytterligare en förbrytelse:
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_13549805.asp

2:13 AM, August 25, 2006  
Blogger kagemusha said...

1) Problemet är att det finns två parter i konflikten. Hizbollah får också kritik, men denna kritik drabbar aldrig hizbollah. När blev någon senast upprörd över att hizbollah dödar civila israeler eller använder sig av mänskliga sköldar?

2) Varför inte utreda de brott som begås i västra Sudan? 300000 döda och ett oändligt antal våldtäkter, men ändå inga krav på utredningar från amnestys sida.

2:45 AM, August 25, 2006  
Blogger Magnus A said...

"Israels förstörelse av tusentals hem, bombattacker mot broar, vägar, vattenreservoarer och oljecisterner var en integrerad del i Israels militära strategi snarare än "oavsiktlig skada" till följd av lagliga attacker mot militära mål"

Det var alltså _militär_ strategi att bomba infrastruktur, inte terrorbombning. Det finns inget brott i det vad gäller internationell lag. Strategiska mål är också militära mål (infrastruktur och kommunikationer ingår i ett lands totalförsvar).

Däremot har inte Hizbollah avfyrat en enda raket mot militärt eller strategiskt militära mål, utan endast för att döda människor/civila i städer.

När Hizbollah skickat 100-tals katusjaarketer så refererar SVT följande från Reuters:

"Israel uppgav sig på lördagen ha angripit sammanlagt ungefär 150 mål sedan offensiven inleddes i onsdags. Då förde den libanesiska Hizbollahrörelsen bort två israeliska soldater. Enligt Reuters har färre än ett dussin av de attackerade målen haft direkt anknytning till Hizbollah."

Reuters har för övrigt inte vad jag kommer ihåg eller sett kritiserat att 100% av Hizbollahs bomber varken rört infrastruktur eller israeliska militära mål utan varit terrorbombning i strid mot krigskonventioner.

Media bias?

Här postade jag i dag en 6-minutersfilm om döda vid (som Hizbollah påstår) bombning av en bro.

Och här en hel massa om bl a Reuters, New York Times och Hizbollahs fusk-nyheter.

Minns även att FN (Jan Egeland) kritiserat Hizbollah för att deras civilklädda krigare innebär ett konventionsbrott, liksom att de belägrar sig i civilbebyggelse.

3:07 AM, August 25, 2006  
Blogger Magnus A said...

Glömde denna länk till SVT om Israels attacker enligt Reuters.
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=624687

3:12 AM, August 25, 2006  
Anonymous Ia said...

"Problemet är att det finns två parter i konflikten. Hizbollah får också kritik, men denna kritik drabbar aldrig hizbollah. När blev någon senast upprörd över att hizbollah dödar civila israeler eller använder sig av mänskliga sköldar?"

Svar: Att man inte blir lika upprörd över att hizbollah dödar civila israeler som när den israeliska militärmakten dödar civila libaneser beror 1/ på att de civila libaneserna (tillsammans med de palestinska offren) är så många fler 2/ på att Israel är en stat; stater har ansvar och kan ställas till ansvar.

Jämför Göteborgskravallerna - antingen blir man mest upprörd över att ungdomar kastar sten eller så blir man mest upprörd över att polisen höll på att skjuta ihjäl stenkastande ungdom. Det är bara att välja.

4:20 AM, August 25, 2006  
Blogger Syrran said...

Kagemusha:

Innan man anklagar en organisation för att t ex inte göra skarpa uttalanden om Sudan, så kan man ta en sväng på den organisationens hemsida.
Mvh Syrran

http://net11.amnesty.se/www/ext/doc?docid=hem/xml-pressnotiser-latest/60330B013BCECA40C12571CE003900C3

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540382006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540262006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540242006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540302006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540282006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540232006?open&of=ENG-2AF

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540202006?open&of=ENG-2AF

4:57 AM, August 25, 2006  
Blogger kagemusha said...

Ia:
"Att man inte blir lika upprörd över att hizbollah dödar civila israeler som när den israeliska militärmakten dödar civila libaneser beror 1/ på att de civila libaneserna (tillsammans med de palestinska offren) är så många fler"

Så man blir mer upprörd när många dödas? Varför inte uppröras över de 300 000 döda i sudan eller de 4 000 000 i kongo-kinshasa? Är kanske afrikaner mindre värda?

"2/ på att Israel är en stat; stater har ansvar och kan ställas till ansvar."

Och därmed medger du själv att kritiken kommer bli ensidig. Bara ena parten kommer att drabbas av kritiken vilket knappast gynnar en lösning på konflikten

Syrran:
Hittade tyvärr inga krav från amnesty på att FN ska utreda brott mot folkrätten eller något annat (kollade bara de fyra första länkarna, men alla verkade vara på samma tema). Senaste veckan har 200 kvinnor våldtagits i ett av flyktinglägren i Darfur, men inga krav att någon ställs till svars från amnestys sida.

9:50 AM, August 25, 2006  
Blogger Syrran said...

Kagemusha:
Amnesty har vad gäller Darfur ställt krav på fredsbevarande styrkor till skydd för civilbefolkningen. Jag antar att man tycker att detta är en förutsättning för senare utredningar kring skuldfrågan.

Först säkerhet, sedan utredningar. Känns det rimligt?
Mvh Syrran

10:15 AM, August 25, 2006  
Blogger kagemusha said...

Finns ingen fredsbevarande styrka i libanon heller, ändå så kräver man utredning, så ditt påstående håller inte. Och det väsentliga är att det aldrig kommer komma några krav på utredning angående övergreppen i Sudan. 2 miljoner dog mellan 79 och 99 i södra sudan, krävde amnesty då någon utredning? Amnesty är inte konsekventa och särbehandlar Israel, därav kritiken

10:49 AM, August 25, 2006  
Blogger Syrran said...

"Särbehandlar Israel"? Allvarligt? Om Amnesty hade varit hälften så hårda mot Israel som den ockupationsmakten förtjänar så..

Kritiken mot Amnesty brukar annars vara att man är för mainstram och för undfallande, även vad gäller USA och Israel.

Men att vi skulle särbehandla just Israel är ju bara löjligt. Det kommer varenda dag rapporter med krav på ageranden och utredningar beträffande olika delar av världen. Även kring Darfur, men man anpassar självklart sina krav utifrån situationen. Just nu är en fredsbevarande styrka till skydd för civilbefolkningen det som krävs. Att sedan media inte hookar på Amnestys grejer om t ex Sudan är inte organisationens fel.

Men visst, den allmänna tystnaden krign Sudan är en skandal, det är ett nytt Rwanda.

4:44 PM, August 25, 2006  
Blogger kagemusha said...

Med "särbehandla israel" menade jag inte generellt utan syftade på kravet på utredningen om brott. I övrigt så tycker jag amnesty är relativt balanserade.

4:55 AM, August 26, 2006  
Anonymous Anonymous said...

Det finns flera rapporter som pekar på att Amnesty inte är objektiva i sin bedömning av Israel och USA. Kan hänvisa till NGO Monitor. Funderar själv på om jag ska vara kvar som medlem.
För övrigt går det att konstatera att konflikten mellan Israel och araberna är den i särklass mest rapporterade (rapporteringen är mycket större än vad som är motiverat) och att Israel utsätts för långt större granskning (ofta osaklig) än något annat land i världen i förhållande till sin storlek. Så att Israel inte får kritiseras är rent struntprat. Jämför med hur mycket som skrivs om konflikterna i Afrika, på Sri Lanka om förtrycket i Iran, Syrien, Libyen, Algeriet, Venezuela, Zimbabwe m.m.
För mer kunskap om FN, läs på värdefulla www.eyeontheun.org

Sigge

10:06 AM, August 26, 2006  

Post a Comment

<< Home