Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, August 29, 2006

Privatmoralen ointressant för politiken

Lars Ohly blev som bekant utfrågad ikväll, nyklippt och allt. Vi skippar recensionen, sådant sysslar så många andra med. Däremot föranleder SVT:s utfrågning ett resonemang kring vilka frågor man bör ägna en sådan public service-timme åt några veckor före valet. Och ett resonemang kring vad det politiska samtalet generellt bör handla om. Lars Ohly fick nämligen besvärande många frågor som berörde hans privatliv i form av boende, döttrars skolgång etc. Reportrarna ville göra gällande att Ohly inte kan vara trovärdig som vänsterpolitiker eftersom han har en bostadsrätt på söder och hans dotter går i en friskola.

Inledningsvis är det ju fullkomligt hårresande att antyda att Ohly som förälder på något sätt skulle ha mandat att bestämma över sin dotters (en fri individs!) skolgång samt att denna dotter automatiskt delar hans socialistiska värderingar. Hon kan ju vara kristdemokrat, for all we know.

Vidare undrar jag om det bara är jag som är så cynisk att jag inte har något förtroende kvar att förlora gentemot företrädare för den parlamentariska demokratin? Visst ska man rösta och visst skulle allting bli ännu sämre med en borgerlig regering, men är det verkligen möjligt att ha några större förhoppningar om att samhället skall förändras i grunden på parlamentarisk väg? Om man liksom jag inte tror det, blir relationen till de folkvalda politikerna allt annat än ideologiskt sentimental, och man blir inte chockad och besviken för att någon genom sitt privata agerande har ”svikit sina politiska ideal”.

Det finns få saker jag bryr mig mindre om än hur Lars Ohly bor. (Möjligen Göran Hägglunds barista-skills.) Självklart anser jag i god radikalfeministisk anda att det privata är politiskt och att saker som hushållsarbete, sexualitet, barn, familj etc i grunden är politiska frågor som bygger på den aktuella maktfördelningen mellan människor och grupper. Men det handlar ju om att dessa frågor skall behandlas som politiska i det offentliga samtalet och diskuteras i termer av makt.

Man kan ha alla möjliga åsikter om Lars Ohlys privatmoral, men att ändra sitt röstande utifrån sådana premisser är faktiskt enbart irrationellt. Valet handlar i mina ögon mest om damage control och om det konkreta politiska utfallet under de närmaste fyra åren.

Vem kommer att arbeta för en generös och rättssäker asylpolitik? Vem kommer att arbeta för rätten till feministiskt självförsvar i skolan? Vem kommer att arbeta för att hbt-personer fullt ut skall ha samma rättigheter som alla andra? Vem kommer att arbeta för att minska de ekonomiska klyftorna?

Jag frågar mig detta, och röstar sedan utan illusioner.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , ,

6 Comments:

Blogger jinge said...

Syrran: men är det verkligen möjligt att ha några större förhoppningar om att samhället skall förändras i grunden på parlamentarisk väg?

Det där låter som snacket mellan 68-75 ungefär. Alla var vänster och trodde på revolutionen. Men folk är inte revolutionära, och bortsett från dåren i USA och vad han och hans anhang kan ställa till med så finns det inget som talar för förändring annat än just på parlamentarisk väg.

Möjligen missförstod jag din dysterhet, och jag tillhör inte själv de tålmodigas skara, men någon annan metod finns inte. Eget politiskt engagemang för de som brinner för saken förstås.

3:09 PM, August 29, 2006  
Blogger Syrran said...

Vad jag menade var att de grundläggande ekonomiska frågorna om ägande av "produktionsmedlen" (om jag ska vara gubbvänster) etc ju faktiskt inom kapitalismen ligger utanför den parlamentariska demokratins räckvidd. Därför tror jag inte att man genom denna institution (i bästa fall) kan ägna sig åt så mycket annat än detaljartad antikapitalistisk verksamhet.

Vad gäller frågor som beror andra typer av förtryck (baserat på kön, etnicitet, ålder, sexuell orientering etc) så tror jag att möjligheterna är större.

F ö tror jag att mycket av kampen kan och bör föras fackligt och via andra utomparlamentariska kanaler, t ex asylnätverk, separatistiska sammanhang för kvinnor..

Slutligen så är jag nog ganska dyster, men inte alltid. Och jag tycker att även den utomparlamentariska vänstern är skyldig att rösta, just för att inte riskera vårdnadsbidrag, språktest, höjda skottpengar på arbetslösa etc
/Syrran

3:26 PM, August 29, 2006  
Blogger Syrran said...

This comment has been removed by a blog administrator.

3:31 PM, August 29, 2006  
Anonymous Nina said...

Bara så du vet är Lars Ohlys dotter, felicia Ohly väldigt aktiv inom ung vänster. (Du skrev att hon kanske inte alls delar pappans politiska värderingar, men det gör hon) Så hon går emot sina egna värderingar genom att gå i en privat gymnasieskola som fryshuset. Hon skulle lika gärna kunnat gå på Södra Latins gymnasiums estetiska linje, som är en kommunal skola om hon nu verkligen ville gå den estetiska linjen. Det finns flertal kommunala gymnasium i Stockholm som erbjuder den estetiska linjen med olika inriktingar.

Nej lev som du lär! tycker jag.

5:46 AM, September 10, 2006  
Anonymous Nina said...

Sen måste jag erkänna att jag inte är så jätteinsatt i Lars Ohlys politik. Tycker bara att politikerna borde leva som dem lär och sluta med sitt hyckleri.
I övrigt tycker jag att du skriver väldigt bra och intressant! :)

5:50 AM, September 10, 2006  
Blogger Syrran said...

Hej Nina, tack för att du kommenterar. (Och tack för berömmet!)

Det är säkert som du säger, att Lars Ohlys dotter är aktiv i vänstern och personligen är emot friskolor trots att hon själv går i en sådan. Man kan absolut tycka att hon borde leva som hon lär.

Vad jag reagerar mot är att media antyder att Lars Ohly på något sätt skulle ha kunnat tvinga sin dotter att gå i en viss skola. Jag tycker att barns/ungdomars individuella frihet och självständighet inom familjen gentemot sina föräldrar är otroligt viktigt och man bör inte förutsätta att barn håller med sina föräldrar politiskt. Sedan tycker jag inte att partiledarnas familjer och privatliv ska dras in i valrörelsen, utan att deras integritet ska respekteras.

Mvh Syrran

9:32 AM, September 10, 2006  

Post a Comment

<< Home