Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, August 08, 2006

Vi säger det som folk tycker

När politiker säger sig vara uttolkare av folkviljan brukar det vara dags att dra öronen åt sig och osäkra sina vapen. Det handlar nästan alltid om vulgära aktörer av Bert Karlsson-snitt och det som folk supuestamente tänker men inte vågar säga handlar nästan alltid om att slänga ut, låsa in, klippa av och put to sleep. Vi utmålas som blodtörstiga och osolidariska och får vi höra det tillräckligt ofta blir vi kanske sådana också. Det senaste hårresande exemplet kommer från Polens president Lech Kaczynkski som nyligen gick ut med ett radiouttalande om att Polen och Europa i stort bör återinföra dödsstraffet. Målet för den kampanj som det står klart att ett av regeringspartierna inlett är en folkomröstning om frågan i Polen och att dödsstraffet på sikt återinförs i hela Europa. Mitt ständigt återkommande Amnesty har naturligtvis slagit bakut och menar att Polen som medlem av EU och Europarådet har ratificerat folkrättsligt bindande dokument som omöjliggör att dödsstraff införs.

Jag är för dåligt insatt i polska opinionsmätningar för att förutspå utgången av en folkomröstning, men det verkar väl rimligt att tro att regeringen inte skulle propagera för en sådan om man kände sig osäker på att det egna förslaget skall vinna. Jag är personligen övertygad om det djupt felaktiga att alls folkomrösta om dylika frågor; minns den motbjudande omröstningen om flyktingmottagande i Sjöbo 1987. När det mest grundläggande människovärdet läggs upp på bordet för dividerande inom den formella demokratins spelregler – då är vi så illa ute att vi kanske aldrig hittar tillbaka till det som kan kallas civilisation. Om dessutom regeringen med statliga medel ämnar föra en kampanj för det ena, barbariska, alternativet är det inte svårt att gissa sig till hur ”den allmänna opinionen” kommer att uttryckas i en eventuell omröstning. Det omänskliga ”tycker” folk inte av sig själva; det kommer oftast uppifrån.

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att om den här brysselcentrerade unionen vi råkar vara med i skall tjäna något som helst syfte borde Polen ha hotats med uteslutning fem minuter efter att Kaczynkski gjorde sitt uttalande. Vill man inte ta chansen att visa att man kan vara annat än Schengen, urholkad asylrätt och billig sprit?

Andra bloggar om: , , , ,

Pingat till intressant.se

2 Comments:

Anonymous Björn said...

Vad har den polska regeringen lagt fram som motiv för att förespråka dödstraff?

6:30 AM, August 09, 2006  
Blogger Syrran said...

Det vanliga: "hårdare tag för att bekämpa brottslighet, mördare förtjänar det" etc

Dödsstraff togs inte bort ur den polska lagboken förrän 1997, då EU krävde det för Polens medlemskap. Jag antar att mentaliteten lever kvar.

Både presidenten och premiärministern (de är tvillingar)vill återinföra dödsstraffet, men mest drivande i frågan är inte deras parti, utan ett som heter Polska Familjeförbundet.

7:09 AM, August 09, 2006  

Post a Comment

<< Home