Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Saturday, September 16, 2006

Hur hantera Sverigedemokraterna?

I årets valrörelse gör extremhögern enligt Expo sin största valsatsning under efterkrigstiden. Prognoserna varierar. Sverigedemokraterna förutsägs få allt emellan 1,1 procent (Synovate/Temo) och 2,9 procent (Sifo) i riksdagsvalet och betydligt mer på kommunal nivå i rasisttäta delar av Skåne. Fyraprocentspärren erbjuder bara ett partiellt skydd mot de högerextrema eftersom SD även kan få riksdagsmandat via höga siffror (minst 12 procent) bland väljarna i Malmö. De etablerade riksdagspartierna har uteslutit alla eventuella samarbeten med Sverigedemokraterna och det är ju särskilt glädjande mot bakgrund av borgarnas samarbete med Ny Demokrati i början av 90-talet och sossarnas anammande av nämnda partis flyktingpolitik.

Röster höjs då och då för att man istället för att stänga SD ute och tiga ihjäl dem bör ”ta debatten” för att det skulle vara mer demokratiskt och för att förhindra att de blir röstvinnande i något slags falskt martyrskap. Det är enligt min mening inte det minsta odemokratiskt att vägra samarbeta med främlingsfientliga partier på samma sätt som att ingen skulle kräva av miljöpartiet att de skulle samarbeta med moderaterna. Invändningen att det skulle vara ostrategiskt att utestänga SD är värd att ta på allvar men överensstämmer inte med verkligheten. Allt tyder nämligen på att det är deras plats ute i den högerstextrema kylan som har hållit dem nere under många år och förhindrat att vi har blivit ett nytt fullskaligt Danmark. Högerextrema partier skall behandlas som de antidemokrater de är och inte som ett politiskt alternativ.

I diskussionen kring SD och demokratin är det också viktigt att skilja på olika forum. I de sammanhang som hör det offentliga till skall man givetvis upprätthålla en opartiskhet och respektera grundlagar och de demokratiska spelreglerna. Det handlar t ex om att inte med lagens instrument hindra partier som SD att ställa upp i allmänna val eller från att demonstrera och hålla torgmöten. Och när man med institutionella metoder inte kan hindra dem är det absolut imperativt att vi som enskilda individer på olika sätt visar vår avsky och vårt motstånd. Torgmöten skall störas och protesteras mot, antirasistiska flygblad kan delas ut vid vallokaler, varningsaffischer sättas upp etc.

I forum som ligger utanför den statligt offentliga sfären bör dörren vara totalt stängd för partier som Sverigedemokraterna. Jag har tidigare skrivit om bloggtoppen.se där det kryllar av rasistiska bloggar som enligt min mening mycket väl skulle kunna stängas ute utan att det skulle vara ett demokratiskt problem. De ansvariga bakom denna privata portal skulle öppet kunna deklarera att främlingsfientliga och rasistiska skribenter inte är välkomna. Sådana förhållningsregler finns på många ungdomssajter och det är inte ett dugg problematiskt. Det står sedan rasisterna fritt att starta ”ariska bloggtoppen” eller något annat perverst.

Skolan är en annan typ av omdiskuterad arena. Min mening är att man mot bakgrund av rådande läroplan bör säga bestämt och generellt nej till att släppa in SD i den svenska skolan. Sverigedemokraternas högerextrema politik som går ut på att människors värde och rättigheter ska baseras på etnicitet är helt enkelt inte förenlig med följande ut läroplanen:Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att agera också med deras bästa för ögonen (…)

Slutligen – hur ska man egentligen hantera att mellan 1,1 och 2,9 % av väljarkåren kan tänka sig att lägga sin röst på ett högerextremt och rasistiskt parti? Jag kan skrika och spotta hur mycket jag vill, men siffrorna finns där. SD:s största väljargrupp återfinns bland arbetarklassens män som ännu inte fyllt 50 år. (Medelklassens rasister röstar väl på det något mindre vulgära folkpartiet.) Och som socialist och konstruktivist kan jag inte bara nöja mig med att dessa personer är onda, hatiska och osolidariska.

Jag menar istället att det i grunden rör sig om en missuppfattad konflikt i ett samhälle där klyftorna ökar och greppet hårdnar. Istället för att rikta en rättmätig vrede mot den klass som på andras bekostnad har makt och resurser i överflöd riktas hat och missnöje mot en materiellt svag grupp av nya svenskar som man i själva verket har intresse av att solidarisera sig med mot de styrande klasserna. På samma sätt borde den lilla andel kvinnor som finns inom SD öppna ögonen och se att konflikten står mellan dem själva och det manliga kön som i årtusenden har utnyttjat deras kroppar och deras obetalda arbete – inte mellan dem och människor med annat etniskt ursprung.

Att Sverigedemokraterna har en väljarbas är helt enkelt ett stort misslyckande i att påvisa de relevanta materiella konflikterna i vårt samhälle. Det är ett misslyckande för vänstern, för fackföreningsrörelsen och för alla feminister.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , , , ,

(Bilden är från jinge.se. Tack!)

11 Comments:

Blogger kamikaze said...

shit va bra du e! kramar&cred

12:09 PM, September 16, 2006  
Anonymous Hamid said...

This comment has been removed by a blog administrator.

1:16 PM, September 16, 2006  
Anonymous Henrik said...

Jättebra inlägg! Detta att Sverigedemokraterna kan komma in om dom får 12 procent i skåne är något jag helt missat.

I senaste valet fick SD 1,4% i hela sverige varav 3,6% i skåne. Om vi antar att dom fördubblats lika över hela landet så får dom 2,8% i sverige varav 7,2% i skåne.

Skrämmande siffror! Men fortfarande en bit från riksdagen. Vi får hålla alla tummar att dom ej kommer in imorgon.

2:30 PM, September 16, 2006  
Anonymous sidekick said...

Superbra skrivet!! SD är inget annat än smygnazister och ska behandlas som sådana.

5:03 PM, September 16, 2006  
Blogger Syrran said...

Okej "Hamid" (vilket jag betvivlar att du heter), min kommentarpolicy är att jag inte låter denna blogg vara ett forum för SD och andra liknande röster. Därför kommer din kommentar att raderas.

Alla andra - tack!!

Jag var precis i vallokalen nu på morgonen och där låg fullt av valsedlar för SD, ND, NSF etc trots att jag röstar i ett extremt invandrartätt område. Vilka chanser tror de att de har egentligen?

12:26 AM, September 17, 2006  
Blogger kagemusha said...

"Jag kan skrika och spotta hur mycket jag vill, men siffrorna finns där. SD:s största väljargrupp återfinns bland arbetarklassens män som ännu inte fyllt 50 år."

Ska vi vara mer detaljerade så var det förra valet 1:a och 2:a gångsväljare som bor i invandrartäta kommuner som röstade på sd, lustigt nog den grupp i samhället som har mest kontakt med invandrare. Varför inte fråga dessa personer om varför de röstade på sd?

1:35 AM, September 17, 2006  
Anonymous sidekick said...

SD är extremtkriminellt belastade samtidigt som de säger sig vilja motverka brottslighet. Grova brott.

SD:s kandidater är överrepresenterade som kvinnomisshandlare och våldtäktsmän. Detta samtidigt som alla invandrarmän anklagas

SD är mot att kvinnor och män ska få vara som de vill oavsett kön. De är alltså i praktiken emot jämställdhet. Citat från SD vi "vill motverka ombytlighet mellan könen".

SD menar att allting är invandrares fel, det är dumma förenklade förklaringar.
För bara nått år sedan ville inte SD att barn skulle få adopteras från utomeuropeiska länder, då handlar det om att SD inte gillar hudfärgen. SD är alltså rasister, har alltid varit rasister och kommer alltid vara rasister.

SD är alltså inget annat än dubbelmoraliska rasister.

En röst på SD är en bortkastad röst och därmed en röst på allianens arbetarfientliga politik.

2:56 AM, September 17, 2006  
Blogger Syrran said...

Kagemusha:
Vad är din agenda egentligen?

7:28 AM, September 17, 2006  
Blogger kagemusha said...

Vet inte om jag vet exakt vad du vill veta, men:
Att få människor att göra ställningstagande utifrån fakta och inte baserat på känslor och okunskap.

8:57 AM, September 17, 2006  
Anonymous Anonymous said...

"SD är extremtkriminellt belastade samtidigt som de säger sig vilja motverka brottslighet. Grova brott." Partiet är numera utrensat och dess företrädare numera lägst i brottstatistiken bland de etablerade partierna. Detta enligt brå.

6:28 PM, September 17, 2006  
Anonymous Anonymous said...

SD:s valframgångar visar att taktiken att inte låtsas om dem har misslyckats fullständigt. De försvinner inte för det. Att SD fått så många röster i Skåne och i synnerhet i Landskrona visar att väljarna där tycker det finns allvarliga problem. Jag tror det är viktigt att lyssna på vad dessa väljare är missnöjda med och angripa de bakomliggande problemen att leverera. De etablerade partierna måste rannsaka sig själva annars är risken uppenbar att trenden kommer fortsätta.

Sigge

1:03 PM, September 18, 2006  

Post a Comment

<< Home