Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Friday, September 22, 2006

Mänskliga rättigheter på bokmässan

Om ni till skillnad från mig (snyft) har turen att befinna er i Göteborg och dessutom har biljetter till bokmässan tycker jag att ni ska kolla in följande:

Fredag 12.00 -12.30
Vem övervakar övervakarna?
Robert Hårdh, Svenska Helsingsforskommittén och Johan Pehrson, ordförande justitieutskottet samtalar om hemlig övervakning.
Samtalsledare: Arne Ruth
Arr. Amnesty och Svenska Helsingforskommittén

Fredag 15.40 -16.00
Yttrandefrihetens gränser
Ett samtal mellan Maciej Zaremba och HomO, Hans Ytterberg om yttrandefrihetens gränser med utgångspunkt i Åke Green-domen.
Samtalsledare: Arne Ruth
Arr. Amnesty och Svenska Helsingforskommittén

Fredag 17.30 -18.00
Outsourcing torture
Carl Söderbergh, Amnesty och Anna Wigenmark, Svenska Helsingforskommittén samtalar om hur tortyr i västvärlden blir en alltmer accepterad metod för att bekämpa internationell terrorism och om det kontroversiella användandet av diplomatiska försäkringar.
Samtalsledare: Fredrik Kron
Arr. Amnesty och Svenska Helsingforskommittén

Lördag 12.00 -12.20
Förföljelse av kvinnor och rätten till asyl
Tusentals kvinnor flyr varje år sitt hemland undan könsrelaterad förföljelse. Varför flyr kvinnorna och vilket skydd får de i Sverige och Europa?
Annika Flensburg, Kvinna till Kvinna samtalar med Carl Söderbergh, Amnesty
Arr: Amnesty och Kvinna till Kvinna

Lördag 14.00 -14.20
USA - de mänskliga rättigheternas vagga och fiende
Samtidigt som den moderna rättighetstanken grundas i upplysningsidéerna, den amerikanska oavhängighetsförklaringen och etablerandet av FN driver USA en alltmer rättighetsfientlig politik. Carl Söderbergh, Amnesty och Göran Rosenberg diskuterar en kluven bild av USA.
Samtalsledare: Fredrik Kron
Arr: Amnesty

Söndag 13.30 -14.00
Webben i Kina - fångstnät eller åsiktstorg?
Maja Åberg och Celia Llopis-Jepsen från Amnesty samtalar om kontroll av internet i Kina och internationella IT-företags inblandning i censuråtgärder.
Arr: Amnesty

Mer info här.

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Du tipsar här om flera saker som arras av Amnesty. Sedan Amnesty för några år sedan satte sitt huvudfokus på att bekämpa mäns våld mot kvinnor så tycker jag det öppnat för att skapa en ny organisation som kämpar för medborgares rättigheter att slippa utsättas för tortyr, dödsstaff och annan orättfärdig behandling av stater.

Kanske Syrran vill vara en av grundarna?

5:09 AM, September 22, 2006  
Blogger Syrran said...

Du är okunnig och har valt fel person att tillrättavisa vad gäller Amnesty. Gå in på hemsidan amnesty.se så kan du läsa om organisationens samtliga arbetsområden.

Amnesty har sedan 2004 bedrivit en global kampanj kallad Stop Violence Against Women. Kampanjen är EN av organisationens aktiviteter och har prioriterats för att våld mot kvinnor i nära relationer och i väpnade konflikter är en av de mest utbredda människorättskränkningarna i världen och ett område som varit mycket nedprioriterat inom Amnesty och andra MR-organisationer.

Vårt mandat kan sammanfattas såhär:
"Amnesty skall i fortsättningen agera mot grova kränkningar av
- rätten till fysisk och psykisk integritet
- rätten till åsikts- och yttrandefrihet
- rätten att inte bli diskriminerad"

De prioriterade områdena de närmaste åren är:
- Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
- Slå vakt om kvinnors rättigheter
- Skydda flyktingars rättigheter
- Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet

Som du ser av programmet på bokmässan arbetar amnesty med många olika saker. Men jag antar utifrån din kommentar att du menar att kvinnors rättigheter inte existerar och inte bör arbetas för alls.

(Om det är "Nisse" som skriver så har jag tidigare bett dig sluta besöka min blogg. Jag kan naturligtvis inte hindra dig, men jag trött på att spilla tid på att svara på dina kvinnofientliga kommentarer.)

5:36 AM, September 22, 2006  
Anonymous Ia said...

Det blev inget sånt. Det blev bara ett lättjefullt strosande bland montrarna. En Strindbergs-affisch från New York (August in January) och en fågelbok med alla Sveriges fåglar och en Eva Dahlgren-bok om skapandets vånda.

3:47 PM, September 22, 2006  
Blogger Syrran said...

Men vafan! Det låter ju helt underbart.. Vill också vara där. Lyllo dig.

2:59 AM, September 23, 2006  

Post a Comment

<< Home