Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Monday, September 11, 2006

Mörkar (s) om vapenexporten?

Varför får vi inte rösta om Sveriges vapenexport? Varför får vi inte inför valet veta hur Sveriges största parti ställer sig i denna fråga? Konspirationsteorier är rätt trista och det kan säkert finnas många skäl till att regeringens proposition om Sveriges vapenhandel dröjer till efter valet. Jag är dock böjd att tro att ett dessa skäl snarare är strategiska än av typen ” oj, vi hann inte…” Betänkandet från Krigsmaterielutredningen (KRUT) lades nämligen fram i februari 2005. Tid har funnits att bereda frågan.

För dem som har missat hela debatten kring KRUT kan jag berätta att betänkandet innehåller förslag som syftar till att drastiskt luckra upp regelsystemet kring den svenska vapenexporten. Det nuvarande villkoret att export av vapen bara skall vara tillåtet om det finns svenska försvarspolitiska behov, föreslås tas bort. Istället skall försvarspolitiska behov, tillsammans med näringspolitiska dito, vara ett skäl för export. ”Krigsmateriel” föreslås också byta namn till ”försvarsmateriel”. Utredaren Anders Svärd rekommenderar vidare att vapenexport särskilt skall beviljas till länder som Sverige har eller vill ha ett fördjupat militärt samarbete med, som EU och USA. Svenska Freds har bedömt att följderna av en sådan policy kan bli att samarbetet inte kommer att ifrågasättas även om samarbetsländerna blir inblandade i väpnade konflikter.

Slutligen, idag gäller regeln att export är förbjudet om det förekommer grova kränkningar av mänskliga rättigheter i det aktuella landet. Utredaren förespråkar att detta kriterium bör begränsas och att ett ”materialspecifikt” synsätt istället bör tillämpas. Det innebär att export bara ska uteslutas om det finns uppenbara risker för att vapnen skall användas för att kränka mänskliga rättigheter. Det kan for the record vara svårt när man säljer ett plan att veta huruvida detta kommer att användas för att gasbomba en by eller om det kommer användas för ”vanlig” krigföring.

Socialdemokraternas Veronika Palm sade i en debatt för några veckor sedan ungefär såhär: Det finns väl ingen som tror att vi kommer att lägga en proposition baserad på KRUT som den ser ut i nuläget? Ja, Veronika, jag vet inte vad jag ska tro. Om ni hade lagt en proposition före valet och låtit frågan debatteras hade jag kunnat tro och tycka något kring detta. Och de som till skillnad från mig ser er som ett alternativ i vallokalen hade vetat vilken vapenregim de röstar fram. Jag tror helt enkelt inte att det är en slump att de ämnen som hamnat i valrörelsens marginaler; vapenexport, asylpolitik, diplomatiska försäkringar, är sådana ämnen där sossarna ständigt bygger oheliga allianser med moderaterna.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , , ,

1 Comments:

Blogger jinge said...

This comment has been removed by a blog administrator.

6:25 AM, September 14, 2006  

Post a Comment

<< Home