Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Monday, September 25, 2006

Är Argentina idealet för Svenskt Näringsliv?

Svenskt Näringsliv släpper idag en rapport i vilken de propagerar för ökade löneskillnader och de säger sig ha bevis för att stor lönespridning går hand i hand med generellt ökade löner. Det är dessutom inget problem att sänka de lägsta lönenivåerna eftersom låglönearbetare ofta snabbt ”klättrar i lönestegen”, säger vice ordförande i Svenskt Näringsliv till Ekot.

Jag vet inte vilket scenario som är värst, att de faktiskt tror att deras lönedumpningsagenda gynnar de som har det sämst. Eller att de maskerar sin extrema högerpolitik som en satsning på de svaga? Men tendensen är tydlig: den svenska arbetsmarknaden ska ta flyget till Sydamerika.

Jag har bott på den kontinent i världen där de ekonomiska klyftorna är allra störst. Argentina är visserligen inte värst, men 34 % lever i fattigdom och landets Gini koefficient* ligger på osannolikt höga 0,5. På den oreglerade argentinska arbetsmarknaden har mängder av människor låtsasjobb med i princip obefintlig lön. Tjänstesektorn är extremt utvecklad och underbetalda arbetare gör sådant som friska människor faktiskt kan göra själva. Vad sägs om att packa matkassar 12 timmar om dagen med dricks som betalning? Och detta är ändå i den formella sektorn.

Men för Svenskt Näringsliv och för Sveriges nya regering är alla typer av jobb och alla lönenivåer bra och acceptabla. ”Vi måste få människor ur bidragsberoende och ut i arbete”. Fine, och hur långt är ni beredda att gå? McJobs med 25 kr i timmen? Ska vi packa kassar?

Det de försöker görs är att etablera en situation där ovärdiga jobb, ovärdiga löner och avskaffad anställningstrygghet uppfattas som normal.

*Ett sätt att mäta inkomstspridning. Perfekt jämlikhet=0,0; perfekt ojämlikhet=1,0. Sverige ligger på ca 0,25.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , , ,

Jag har skrivit om arbetsvillkor i Argentina här, här, här och här.

2 Comments:

Blogger Mr Brown said...

Bra skrivet. Om nu näringslivet är så intresserat av att få folk sysselsatta så kan de ju bara flytta hem sin produktion från låglöneländerna och anställa. Men det är klart, de har trumf på hand just nu och besitter inte tillfället att försöka få igenom en låglönepolitik medan staten är pressad av arbetslösheten.

4:30 PM, September 25, 2006  
Anonymous Annika said...

...och medan alliansen regerar landet, icke att förglömma.

12:55 AM, September 26, 2006  

Post a Comment

<< Home