Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Friday, October 20, 2006

Aborträtten under attack?

Vi har sedan några veckor en socialminister som representerar ett parti som sedan starten haft abortmotståndet som en av sina profilfrågor. Följande står dock idag att läsa i kristdemokraternas principprogram: "En abort innebär att ett liv släcks. Lösningen på detta dilemma är emellertid inte ett förbud". Kan vi alltså vara lugna? Det vore naturligtvis politiskt självmord för kd att förespråka ett förbud och övriga regeringspartier skulle inte gå med på det heller, men det finns faktiskt en hel del som indikerar att vi faktiskt bör vara uppmärksamma på socialministern, hans parti och deras diskreta krig mot oss och våra rättigheter.

Göran Hägglund sade i en intervju i SvD 20 augusti att han ”snarast vill ha en översyn av abortlagen.”:

Vi har en situation där många läkare som är aktiva inom den här verksamheten pekar på det faktum att vi kommer att få dilemma där den övre gränsen för abort tangerar den tidpunkt när man kan rädda för tidigt födda barn.
Hägglund har inte uttryckligen sagt att den övre tidsgränsen för aborter bör sänkas, och jag skall naturligtvis inte lägga ord i munnen på honom men det skulle vara intressant att veta vad denna ”översyn” innebär. Om lagen och tidsgränsen är bra, varför skall vi då se över den? Företrädaren Alf Svensson är tydligare och menar i debattartikeln "Foster som ler aborteras" (SvD 5 mars 2006 ) att gränsen för aborter bör sänkas till 18:e veckan:

Låt oss inte i ivern att ha en liberal inställning till legala aborter komma i tidsmässig konflikt med fostrets överlevnadsmöjligheter. Det är enligt vår uppfattning hög tid att åter igen ta upp debatten med syfte att säkra en fortsatt respekt för de mänskliga livets okränkbarhet.

En person som i abortsammanhang talar om "livets okränkbarhet" kommer inte att stanna vid en diskussion om den övre tidsgränsen för kvinnors rätt till abort. Eller menar kanske Svensson att livet uppstår vid vecka 18? Han för i artikeln en mycket obehaglig argumentation där han genom att poängtera hur gulliga foster är pläderar för en inskränkning aborträtten. Vidare pekar Svensson kritiskt på att den svenska "abortlagen är unik. Inte i något annat land i EU eller i Norden tillåts abort utan prövning efter vecka 13." Och denna kritiska uppfattning delar Svensson med det kristdemokratiska kvinnoförbundet som vill "EU-anpassa" svensk abortlagstiftning. Och vilka EU-länder som enligt kvinnoförbundet bör stå modell? Kanske Malta och Irland, där abort är förbjudet? Eller kanske Polen och Portugal, där endast terapeutisk abort är tillåten? Och vad är det egentligen som säger att andra inte bör följa oss istället?

Vill ni ha fler exempel? Under förra mandatperioden skrevs 49 motioner om abort signerade kristdemokratiska riksdagsledamöter. I Europaparlamentet vägrade den konservativa gruppen, med svenska moderater och kristdemokrater, att ställa sig bakom parlamentets uttalande om att kvinnor i nödsituationer måste ha möjlighet till avkriminaliserade och säkra aborter. Kristdemokraterna i Jämtland skriver på sin hemsida:

Vi har inte alls sopat abortfrågan under mattan. Respekten för allt liv har vi kvar. Vi arbetar inte för att ta bort den fria aborten, men fram till nu har lagen om fri abort orsakat en förlust på 1 miljon svenskar, och det ser vi som ett problem.
I TV4:s utfrågning av alliansen hävdade Göran Hägglund att "alla väl är emot aborter" och i en intervju i DN förra helgen sade han sig vara främmande till kliniker där t ex polska kvinnor skulle kunna erbjudas den abort som förvägras dem på andra sidan Östersjön. Det är också kristdemokrater som har myntat det mycket föraktfulla begreppet ”abortturism”, som avslöjar mer om deras syn på abort än alla korrekta principprogram.

Rätten till den egna kroppen och rätten till psykisk och fysisk integritet är den allra mest grundläggande mänskliga rättigheten*. Utan rätten till abort, med kvinnor fastkedjade vid reproduktionen blir alla andra mänskliga rättigheter meningslösa och i praktiken förbehållna män.

Denna text framstår kanske som en fight mot väderkvarnar eftersom aborträtten av allt att döma är ganska säker i Sverige. Men så länge sexuella och reproduktiva rättigheter inte är verklighet inom EU, så länge socialministern och hans parti ständigt är där och ska peta och nagga lagstiftningen i kanten och så länge kvinnor skuldbeläggs för sina egna val i denna fråga – då är det faktiskt läge att ställa till ett helvete.

*För er som inte tror att abort är en mänsklig rättighet:

CEDAW art 16:"Konventionsstaterna skall säkerställa
e) lika rätt att fritt och under ansvar bestämma om antalet barn och tidrymden mellan havandeskapen samt att få tillgång till upplysning och utbildning liksom till de medel som erfordras för att kunna utöva denna rätt;"

Borde vara intressant. Andra bloggar om: , , , , , ,
9 Comments:

Anonymous Hjalle said...

Du skriver:
"Och vilka EU-länder som enligt kvinnoförbundet bör stå modell?Kanske Malta och Irland, där abort är förbjudet? Eller kanske Polen och Portugal, där endast terapeutisk abort är tillåten? Och vad är det egentligen som säger att andra inte bör följa oss istället?"

Ja det är ju förjävligt att länder sticker ut genom att vara proggresiva. Den svenska lagstiftningen i denna frågan är ju precis lika störande som det var när vissa länder började avskaffa slaveriet. Fan helt plötsligt märkte slavarna att de kunde ha rättigheter...

"Utan rätten till abort, med kvinnor fastkedjade vid reproduktionen blir alla andra mänskliga rättigheter meningslösa och i praktiken förbehållna män."

Är inte detta ett av de övergripande målen med K"D",s politik?...

7:00 AM, October 20, 2006  
Anonymous sidekick said...

Just det där med att det är SVENSKAR som dör, visar ju också hur nära sd ligger nd och även nsf, det märks att det finns en rasistisk syn bakom. Det är inte mörka invandrare som kd saknar, det är "svenskar"..

Håller med om din oro över att aborträtten kan luckras upp, ja tror vi feminister måste göra oss medvetna om argumenten och diskursen och lära känna fienden, om det sker en snabb propagandaspridning genom Hägglund, och inte minst nu med internets hjälp, precis som rasisterna använt nätet för att nå nya grupper.
Så förbaskat bra med din granskning! Det är viktigt att vi ser de små förändringarna som kan komma att förändra och luckra upp debattklimatet, göra det först legitimt att diskutera aborträtten överhuvudtaget trots att förhållanden inte ändrats som gör detta relevant, relativisera, till en övergång där kvinnan är en behållare som ska stå till förfogande för fosterland och männen.
Har fört en mögig debatt på kulturrevolution i ämnet, om nån är intresserad att kolla av argumenten och diskursen.

9:55 AM, October 20, 2006  
Blogger John Berg said...

Kristdemokraterna borde sluta hymla och utan omsvep kräva abortförbud. Medicinska skäl borde ge dispens från ett framtida abortförbud i enstaka fall. Även ett fåtal sociala skäl borde måhända föranleda dispens i en handfull fall årligen.

http://denledefi.blogspot.com

2:55 PM, October 20, 2006  
Anonymous Martin said...

Jag tycker att ni tar i väldigt här. KD vill minska på aborterna, inget fel i det då det torde vara allas önskan att så få som möjligt måste gå igenom ett sådant livsavgörande beslut. Vad åtgärderna för att lyckas med detta bör vara, lär vara många. Det kan betyda upplysningsarbete på preventivmedel, arbete för att de som funderar på abort hellre skall välja adoption, eller kanske till och med framhålla oralsex?

Man kan käfta hur länge som helst om vilken vecka abort skall vara tillåtet, men man kommer aldrig ifrån det faktum att risken för komplikationer är mindre ju tidigare aborten utförs. Många gånger verkar det tyvärr som att människor i allmänhet tror att aborter är helt ofarliga.

Även en attitydförändring bör ske i abortfrågan. Det är inte Ok att sakna preventivmedel, genomföra ett samlag – och sedan förlita sig på t.ex. abortpiller dagen efter om livssituationen absolut inte tillåter en graviditet.

Samlag (Läs: Sex), har genom åren förvandlats till att bli ett rent nöje. Det behöver inte vara med någon man bryr sig särskilt mycket om, eller ens med någon man kan tänka sig att skaffa barn med. Denna syn på samlag (Läs: sex) speglar även hur abortlagen har utvecklats. 1938 var inte aborten fri, men rätten till abort fanns där i de fall som det bedömdes vara bäst för moderns liv.


Texten kanske verkar lite luddig, och många må såga den som totalt gammeldags tänk. Men jag står fast vid min åsikt att man inte kan skutta i säng och sedan inte ta ansvar för konsekvenserna. Sexualundervisningen må vara under all kritik, men nog vet vi alla att det kan sluta med barn. Jag vill inte att man skall kunna gömma sig bakom rätten till abort, där köttets lust var starkare än förståndet att avhålla sig i brist på preventivmedel.

3:06 PM, October 20, 2006  
Anonymous Clausewitz said...

brum-riff?

7:35 PM, October 20, 2006  
Blogger Syrran said...

Absolut.

12:46 AM, October 21, 2006  
Blogger Syrran said...

Förresten:har någon samma problem som jag - att texten blir skitliten fast man väljer normal size?

1:17 AM, October 21, 2006  
Anonymous sidekick said...

Det har hänt mig några gr, så fastnar det så det inte går att göra om. grymt irriterande..

4:30 PM, October 21, 2006  
Anonymous Ia said...

Vilken tur att vi har glasögon! *s*

7:10 AM, October 22, 2006  

Post a Comment

<< Home