Syrran

Bränn flaggan, öppna gränserna, allt åt alla.

Tuesday, October 10, 2006

När staten mördar

Jag kan säga det med en gång: detta är en plikttext. Den kommer inte att uppröra någon och inga fiffiga analyser av strukturella förtryck kommer att presenteras. Men det finns heller ingen möjlighet för mig att låta bli att skriva om det.

Idag är det den internationella dagen mot dödsstraffet. Dagar spelar ingen roll, gör ingen skillnad, garnityr. Men vi kan ju kanske prata om det, bli påminda.

Av de 74 länder som fortfarande tillämpar detta primitiva straff (okej, alla straff är primitiva) är det ett fåtal stjärnor som lyser extra starka och ligger bra till i statistiken. Kina, Iran, USA och Saudiarabien stod för 94 procent av alla officiella mord i lagens namn. Och de allra flesta i Kina. Vår viktiga handelspartner, vår OS-värd, framtiden. Let's google.

Och i Iran och Saudiarabien stenas våldtagna kvinnor.

Men ni vet var jag kommer att landa. Jag kommer att landa i Texas, Tennessee, Florida och Alabama. Inte för siffrornas skull. Det är ju trots allt endast 43 människor som har avrättats i USA i år.

Jag landar i USA för att detta land till skillnad från de övriga omtalas som en demokrati och en rättsstat. Jag landar där för att vår nya regering, liksom den gamla, vinnlägger sig om att ha goda relationer till denna stat som inte bara terroriserar stora delar av omvärlden utan också mördar sin egen befolkning.

Pingat på intressant.se

Andra bloggar om: , , ,

3 Comments:

Blogger Syrran said...

Kommentaren ovan raderades för att vederbörande har en blogg med nationalistiskt och främlingsfientligt innehåll. Jag tänker inte bidra till att folk hittar till den bloggen.

Hans fråga gällde vad jag menar med att "alla straff är primitiva", och jag kommer att utveckla detta vid ett annat tillfälle.

3:02 PM, October 14, 2006  
Anonymous AFA said...

Bra. Länkar med osunt innegåll bör tas bort.

11:16 AM, October 15, 2006  
Blogger Syrran said...

"Osunt" är inte ett ord jag skulle använda, det för tankarna till folkhemsk mentalhygien..

Och for the record så är jag ganska kluven till afa.

12:19 PM, October 15, 2006  

Post a Comment

<< Home